DVC Ánh Mai
Item media 1 screenshot

Overview

Hỗ trợ nhập liệu từ phần mềm Ánh Mai lên DVC. Cổng dịch vụ công kho bạc nhà nước. Các mẫu đã cập nhật: 01a, 02a

Công cụ hỗ trợ nhập liệu nhanh các mẫu "Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN": - 01a-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước - 02a-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước Đầu vào là các file xuất ra từ phần mềm Kế toán Ánh Mai

1 out of 51 rating

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.0.1
 • Updated
  July 14, 2022
 • Offered by
  Võ Tưởng
 • Size
  39.01KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  Trung tâm phần mềm Vsoft
  N3.2-06 Lộc Phát 3 - KĐT An Phú Sinh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 71200 VN
  Email
  votuong.tq@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

DVC Ánh Mai has disclosed the following information regarding the collection and usage of your data. More detailed information can be found in the developer's privacy policy.

DVC Ánh Mai handles the following:

Website content

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Support

Related

Meet Extension

3.1(14)

A better Google Meet experience with the best Meet Extension

Einvoice Signing

5.0(7)

Thaison Technology Development Co., Ltd

Công cụ ký điện tử kê khai BHXH VIETTEL

3.0(2)

Extension ký số dữ liệu

BdE eSignature Web Extension

0.0(0)

Chrome web extension interacting using Native Messaging with Minsait eSignature Desktop Client application.

Vietnam Social Security Declaration

3.9(27)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Vietnam Social Security Internal

1.7(26)

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tit247 - Order made easy

5.0(4)

Tit247 - Order made easy

VCS Việt Nam - PM Hỗ trợ dịch vụ công KBNN

5.0(1)

Phần mềm Hỗ trợ nhập số liệu đối chiếu NSNN lên cổng dịch vụ công KBNN 2024.1

MonokaiToolkit Extension

3.9(99)

A super toolset for Facebook Users

MISA DVC Extension

4.6(5)

Công cụ trợ, nhập liệu nhanh mẫu đối chiếu 01a, 02a, ... lên cổng DVC của KBNN

DVC DTSoft

5.0(3)

Phần mềm hỗ trợ nhận dữ liệu bảng đối chiếu 20a, 20c

ZaX - Tiện ích mở rộng cho Zalo

3.4(10)

Tắt mã hóa đầu cuối Zalo, Zalo dark mode, xem tin bị thu hồi/ xóa, chặn đã xem, đã nhận, đang soạn tin,..

Meet Extension

3.1(14)

A better Google Meet experience with the best Meet Extension

Einvoice Signing

5.0(7)

Thaison Technology Development Co., Ltd

Công cụ ký điện tử kê khai BHXH VIETTEL

3.0(2)

Extension ký số dữ liệu

BdE eSignature Web Extension

0.0(0)

Chrome web extension interacting using Native Messaging with Minsait eSignature Desktop Client application.

Vietnam Social Security Declaration

3.9(27)

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Vietnam Social Security Internal

1.7(26)

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tit247 - Order made easy

5.0(4)

Tit247 - Order made easy

VCS Việt Nam - PM Hỗ trợ dịch vụ công KBNN

5.0(1)

Phần mềm Hỗ trợ nhập số liệu đối chiếu NSNN lên cổng dịch vụ công KBNN 2024.1

Google apps