DOE Run Order
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

This is an app to help the experimenter randomize their DOE run order. The app will generate a random run order for Design Of…

This is an app to help the experimenter randomize their DOE run order. The app will generate a random run order for Design Of Experiments, considering a number of options. Includes options for randomizing experiments with: - Repeated Treatment Runs - Completely Randomized Replicates - Randomized Complete Block Designs Generates random experiment designs for any combination of repeats, blocks, and replicates. The experimenter can mark DOE treatments as completed in the app to keep track of where they are in the execution of the DOE as well. Features the ability to share the experiment run order (e-mail, etc) assisting with experiment documentation.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  2 tháng 4, 2015
 • Kích thước
  186KiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Có liên quan

Lưu vào Pinterest

3,5(9,8 N)

Lưu ý tưởng vào Pinterest.

Avira Browser Safety

4,1(3 N)

Your surfing made private and secure

Chỉnh sửa Office

3,7(5,8 N)

Xem và chỉnh sửa tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint với Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

DeepL Translate

4,8(8,1 N)

Translate while you read and write with DeepL Translate, the world’s most accurate translator.

Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools

4,4(46,3 N)

Do more in Google Chrome with Adobe Acrobat PDF tools. View, fill, comment, sign, and try convert and compress tools.

AdBlock — best ad blocker

4,5(287,7 N)

Block ads and pop-ups on YouTube, Facebook, Twitch, and your favorite websites.

Adblock Plus - trình chặn quảng cáo miễn phí

4,4(181,8 N)

Hãy tải về Adblock Plus, một trong những trình chặn quảng cáo phổ biến nhất thế giới.

Chrome Remote Desktop

3,0(2,2 N)

Chrome Remote Desktop extension

Tampermonkey

4,7(71,3 N)

Thay đổi trang web theo ý muốn bằng tập lệnh người dùng

Zoom Chrome Extension

3,9(969)

Schedule Zoom meetings directly from Google Calendar

Google Keep Chrome Extension - CORP

4,1(7,8 N)

Google Keep Chrome Extension [Internal Only] CORP

Lưu vào Google Drive

3,9(4,8 N)

Lưu nội dung trang web hoặc ảnh chụp màn hình trực tiếp vào Google Drive.

Lưu vào Pinterest

3,5(9,8 N)

Lưu ý tưởng vào Pinterest.

Avira Browser Safety

4,1(3 N)

Your surfing made private and secure

Chỉnh sửa Office

3,7(5,8 N)

Xem và chỉnh sửa tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint với Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

DeepL Translate

4,8(8,1 N)

Translate while you read and write with DeepL Translate, the world’s most accurate translator.

Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools

4,4(46,3 N)

Do more in Google Chrome with Adobe Acrobat PDF tools. View, fill, comment, sign, and try convert and compress tools.

AdBlock — best ad blocker

4,5(287,7 N)

Block ads and pop-ups on YouTube, Facebook, Twitch, and your favorite websites.

Adblock Plus - trình chặn quảng cáo miễn phí

4,4(181,8 N)

Hãy tải về Adblock Plus, một trong những trình chặn quảng cáo phổ biến nhất thế giới.

Chrome Remote Desktop

3,0(2,2 N)

Chrome Remote Desktop extension

Các ứng dụng của Google