Dinosaur Game: Play Online Free Game - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

The Dinosaur Game is online endless browser game developed by Google. play game online on your mobile/pc for free in our extension.

Dinosaur Game Online is Available in the chrome web store juts install it and play Dinosaur Game Online For Free. Dinosaur Game Online is an endless runner game originally built into Google Chrome. Play this game online for free in our Extension. How to play the Google Chrome Dinosaur Game? You start the game by clicking the spacebar on your keyboard, on the mobile tab the dino once. Avoid the obstacles by jumping over them using the spacebar or by tapping. Thanks :)

4,3/56 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.1.3
 • Đã cập nhật
  20 tháng 7, 2022
 • Kích thước
  603KiB
 • Ngôn ngữ
  44 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  mary2618dav@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Ice Dodo

4,6(365)

Play 3D game easily by clicking the little icon at the top right corner of your browser.

Chrome Dino Game [Offline]

4,8(6)

That Dino 🦖 game but in a popup and offline.

Dino - The Dinosaur Game For PC

4,2(5)

T-Rex Game or Dino Runner game, avoid obstacles, including cacti and pterodactyls by pressing the up and down arrow keys

Geometry Dash Strategy Game - HTML5 Game

2,9(59)

The square moves by itself in Geometry Dash. To jump when necessary, simply click, and to steer a vehicle, use up/down

Helix Fruit Jump Arcade Game

3,5(11)

In Helix Fruit Jump game, you have to take the ball to the finish line and complete the level.

Snake

4,3(59)

The authentic snake game in a popup. Smooth animations and a saved high score!

T-Rex running Dinosaur

4,0(3)

Press the space bar (or up arrow key) to start the T-Rex game. To sit down - press down arrow key.

No limits Of Speed

4,5(23)

Unleash speed limits in No Limits Of Speed! Play offline by clicking the browser icon. Fast cars, thrilling races, and endless fun!

Pacman Popup

4,6(70)

a pacman popup for chrome!

Flappy Bird ngoại tuyến dành cho Google Chrome ™

4,0(196)

Chơi phiên bản ngoại tuyến trò chơi Flappy Bird cổ điển trên Google Chrome ™ của bạn!

Chrome Dino Offline Game

4,4(13)

Play Chrome Dino from any tab!

Boxel 3D

4,6(1,5 N)

Boxel 3D is a speedrunning game packed with challenging levels, custom skins, online multiplayer, and a creative level editor.

Ice Dodo

4,6(365)

Play 3D game easily by clicking the little icon at the top right corner of your browser.

Chrome Dino Game [Offline]

4,8(6)

That Dino 🦖 game but in a popup and offline.

Dino - The Dinosaur Game For PC

4,2(5)

T-Rex Game or Dino Runner game, avoid obstacles, including cacti and pterodactyls by pressing the up and down arrow keys

Geometry Dash Strategy Game - HTML5 Game

2,9(59)

The square moves by itself in Geometry Dash. To jump when necessary, simply click, and to steer a vehicle, use up/down

Helix Fruit Jump Arcade Game

3,5(11)

In Helix Fruit Jump game, you have to take the ball to the finish line and complete the level.

Snake

4,3(59)

The authentic snake game in a popup. Smooth animations and a saved high score!

T-Rex running Dinosaur

4,0(3)

Press the space bar (or up arrow key) to start the T-Rex game. To sit down - press down arrow key.

No limits Of Speed

4,5(23)

Unleash speed limits in No Limits Of Speed! Play offline by clicking the browser icon. Fast cars, thrilling races, and endless fun!

Các ứng dụng của Google