Dias Pos
동영상 썸네일 항목

개요

Dias Pos Chrome uygulaması ile restaurantınızın yönetimi ile alakalı her türlü işlemi yapabilirsiniz. Yönetim yetkisine sahip…

Dias Pos Chrome uygulaması ile restaurantınızın yönetimi ile alakalı her türlü işlemi yapabilirsiniz. Yönetim yetkisine sahip personel olarak giriş yaparsanız, işletmenizin satışlarına ilişkin raporları da görebilirsiniz. Dias Pos Sistemi; Merkez Yazılım Birimi (Nebula) Android Tablet Uygulaması (Dias Pos Tablet) Android El Terminali Uygulaması (Dias Pos El Terminali) Windows Java Uygulaması (Dias Pos Windows) Yazılımlarından meydana gelmiş bir Restaurant Sipariş Takip Sistemi'dir.

5점 만점에 0점평점 없음

Google은 리뷰를 검증하지 않습니다. 검색결과 및 리뷰에 관해 자세히 알아보기

세부정보

  • 버전
    1.20
  • 업데이트됨
    2015년 12월 21일
  • 제공
    opcodeyazilim
  • 크기
    9.29MiB
  • 언어
    언어 39개
  • 비판매자
    판매자로 식별되지 않은 개발자입니다. 유럽 연합에 거주하는 소비자의 경우, 이 개발자와 체결한 계약에 대해서는 소비자 권리가 적용되지 않을 수 있음을 유의해야 합니다.

개인정보 보호

개발자가 데이터 수집 또는 사용에 관한 정보를 제공하지 않았습니다.

지원

Google 앱