[DEPRECATED] Tag Assistant Legacy
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

This extension is no longer supported.

Please use the new Tag Assistant and its companion extension to verify and troubleshoot tagging for Google tag (gtag.js) and Google Tag Manager installations for Google Analytics, Google Ads, and more. Tag Assistant helps to troubleshoot installation of various Google tags including Google Analytics, Google Tag Manager and more. Tag Assistant helps you verify that you have installed various Google tags correctly on your page. Just navigate to any page and Tag Assistant will tell you which tags are present, report any errors we find and suggest improvements that can be made to your implementation. Most Google tags are checked including Google Analytics, Adwords Conversion Tracking, Google Tag Manager and more. Use Google Tag Assistant Recording to record a typical user flow to and through your website and instantly validate, diagnose, and troubleshoot issues with your Google Analytics implementation. By installing this item, you agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy at https://www.google.com/intl/en/policies/.

4,1/51,2 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

iPhone users Apple “Onlinemakemarting”13 thg 3, 2018

thanhs you

Có 2/4 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Laptop Linh Chuyên6 thg 9, 2017

Quá tuyệt

Có 2/2 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Nguyễn Việt Trí13 thg 7, 2017

tốt

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  23.285.0
 • Đã cập nhật
  14 tháng 10, 2023
 • Kích thước
  866KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Google
  1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 US
  Email
  tag-assistant-publisher@google.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Các ứng dụng của Google