Definer - Αναδυόμενο Λεξικό & Μεταφραστής
Εικόνα λογότυπου του στοιχείου για Definer - Αναδυόμενο Λεξικό & Μεταφραστής

Definer - Αναδυόμενο Λεξικό & Μεταφραστής

lumetrium.com
Επιλεγμένα
4,8(

150 αξιολογήσεις

)
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 6 μέσου στοιχείου
μικρογραφία βίντεο στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 3 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 4 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 6 μέσου στοιχείου
μικρογραφία βίντεο στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
μικρογραφία βίντεο στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 3 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 4 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 6 μέσου στοιχείου

Επισκόπηση

Άμεσοι ορισμοί, μεταφράσεις και αποτελέσματα αναζήτησης για λέξεις και φράσεις που επιλέγετε ή πληκτρολογείτε

Search the web without opening a new tab at the instant you select text on a page. Fetch definitions, translations, and examples from multiple sources in multiple languages at the same time. View results in a small pop-up bubble next to the selection area. Or search from extension's popup window by typing the query, instead of selecting it on a page. Customizability is a priority, so in options app you can configure: ⚙️ Bubble activation Configure how and when to trigger bubble to pop-up. Completely disable or enable bubble on certain pages by creating flexible URL rules. Extension icon will turn gray when the bubble is disabled on the active page. ⚙️ Sources Results are being fetched from multiple sources simultaneously. There are 2 types of sources: content (text & images) and audio (pronunciation recordings or synthesis). Configure the order in which results from different sources are displayed or disable some sources completely. 📄 Supported content sources: • Google Dictionary • Google Translate 🆕 • DuckDuckGo Instant Answers • Wikipedia • Bing Images 🆕 • Google Search • Custom 🆕 🔊 Supported audio sources: • Speech synthesizer • Google Dictionary Pronunciations All audio sources have “autoplay” feature. Expect more sources in future updates. ⚙️ Languages Results can be requested in multiple languages at once according to your preferences, and displayed in specific order. When there's no info in most preferable to you language, results in the next preferable language will be displayed automatically. You can also switch between languages manually for every single search result. ⚙️ Appearance Customize the look of the extension, including bubble, options app, and popup window. Choose one of predefined themes or create your own with the built-in Theme Editor. Automatically switch between themes based on the time on your computer using scheduling feature. ━━━ Popup window opens when you click the extension's icon. It enables you to: 🔍 Search by typing the query instead of selecting it on a page. ✔️/❌ Toggle bubble activation behavior for currently opened domains and pages without manually writing URL rules. 🎨 Toggle themes and schedules without opening options app. ━━━ 📄 PDF Reader 🆕 Definer can’t work in most PDF viewers, so it comes bundled with its own integrated PDF Reader that will let you use the pop-up bubble on PDFs. To open PDF reader: click on the Definer’s icon → 3 vertical dots → “PDF Reader”. ━━━ ❗ Important - The bubble will not work in tabs that were open prior to installation. After installing this extension, it's recommended to restart your browser. - All extensions are disabled on Chrome Web Store, including this page. Don't try to get the pop-up bubble to work here, it won't function. ━━━ 📧 Contacts You can always leave a review if you have any thoughts or suggestions. But if you're up for a dialogue or want to report a bug, feel free to email at definer@lumetrium.com ━━━ 🆕 Version 1.2 has been released! 🆕 Find out what's changed in the new official subreddit: https://www.reddit.com/r/lumetrium_definer/

4,8 από 5150 αξιολογήσεις

Η Google δεν επαληθεύει αξιολογήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις αξιολογήσεις.

Φωτογραφία προφίλ του συντάκτη της αξιολόγησης

e n26 Ιουν 2022

This extension is awesome! I can change the size and theme and select my own custom source which is super useful for reading webpages in a foreign language as a learner, especially since I can use any dictionary I want. Only improvement I can think of is that I would love to be able to add multiple custom sources and any as the default, and be able to switch sources from the bubble. Αυτή η επέκταση είναι εξαιρετική! Μπωρώ να αλλάξω το μέγεθος και την εμφάνιση και να επιλέξω την δική μου πηγή... Εμφάνιση περισσότερων

1 άτομο θεώρησε ότι αυτή η αξιολόγηση είναι χρήσιμη

Λεπτομέρειες

 • Έκδοση
  1.3.15
 • Ενημέρωση
  15 Απριλίου 2024
 • Μέγεθος
  5.3MiB
 • Γλώσσες
  53 γλώσσες
 • Προγραμματιστής
  Ιστότοπος
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  definer@lumetrium.com
 • Μη επαγγελματίας έμπορος
  Αυτός ο προγραμματιστής δεν έχει αυτοπροσδιοριστεί ως έμπορος. Εάν είστε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν ισχύουν για συμβάσεις ανάμεσα σε εσάς και σε αυτόν τον προγραμματιστή.

Απόρρητο

Ο προγραμματιστής αποκάλυψε ότι δεν θα συλλέγει ούτε θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του προγραμματιστή.

Αυτός ο προγραμματιστής δηλώνει ότι τα δεδομένα σας

 • Δεν πωλούνται σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τις εγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης
 • Δεν χρησιμοποιούνται ούτε μεταφέρονται για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη βασική λειτουργία του στοιχείου.
 • Δεν χρησιμοποιούνται ούτε μεταφέρονται για τον καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας ή για λόγους δανειοδότησης.

Υποστήριξη

Σχετικά

Link Preview Sidebar

4,3(17)

Preview links in a sidebar instead of a new tab.

My Dictionary

4,4(13)

Get definition or translation of the selected word(s) in popup (multiple choices)

Dictozo - Save and Learn new words by auto-highlighting

4,6(65)

Dictozo helps you memorize words by highlighting them along with their definitions or translations in webpages

Instant Multilingual PDF/HTML/TXT Dictionary

5,0(2)

Define word(s) on PDF/HTML/TXT pages in just two clicks, even on local docs. Now with ChatGPT support.

Instant Dictionary

3,7(57)

Explaining or clarify a term with google dictionary. Get meaning from vocabulary in popup on screen. Easy and handy google…

MTT Translate Image

4,6(718)

Μεταφραστής εργαλείων ποντικιού Μεταφράστε κείμενο ποντικιού χρησιμοποιώντας το Google Translate. Support OCR, TTS, manga…

Selecton — selection popup. Copy and search

4,9(72)

Customizable popup with actions on text selection

Lookup In Popup

4,8(19)

Lookup selected texts in the popup on your preferred search engine, and open links in the popup

Dictionariez: one to rule them all

4,6(29)

With this extension: 1. Double-click any word to reveal its definition in a pop-up bubble. 2. Access full word definitions using…

Merriam Webster Dictionary

4,8(59)

Find English definition of words effortlessly and free of charge.

Translator and Dictionary - Google Translate

4,5(1,9 χιλ.)

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

Dictionary Lookup

4,2(379)

Look up any word in an inline frame with a simple click and without leaving the page.

Link Preview Sidebar

4,3(17)

Preview links in a sidebar instead of a new tab.

My Dictionary

4,4(13)

Get definition or translation of the selected word(s) in popup (multiple choices)

Dictozo - Save and Learn new words by auto-highlighting

4,6(65)

Dictozo helps you memorize words by highlighting them along with their definitions or translations in webpages

Instant Multilingual PDF/HTML/TXT Dictionary

5,0(2)

Define word(s) on PDF/HTML/TXT pages in just two clicks, even on local docs. Now with ChatGPT support.

Instant Dictionary

3,7(57)

Explaining or clarify a term with google dictionary. Get meaning from vocabulary in popup on screen. Easy and handy google…

MTT Translate Image

4,6(718)

Μεταφραστής εργαλείων ποντικιού Μεταφράστε κείμενο ποντικιού χρησιμοποιώντας το Google Translate. Support OCR, TTS, manga…

Selecton — selection popup. Copy and search

4,9(72)

Customizable popup with actions on text selection

Lookup In Popup

4,8(19)

Lookup selected texts in the popup on your preferred search engine, and open links in the popup

Εφαρμογές google