DataProdScreen - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1
 • Đã cập nhật
  1 tháng 4, 2017
 • Kích thước
  412KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Có liên quan

Lưu vào Google Drive

3,9(4,8 N)

Lưu nội dung trang web hoặc ảnh chụp màn hình trực tiếp vào Google Drive.

Chỉnh sửa Office

3,7(5,8 N)

Xem và chỉnh sửa tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint với Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Superpowers for Chatgpt

4,6(26)

The ultimate browser extension for accessing Chatgpt

Momentum

4,5(13,7 N)

Transform your browser into a beautifully designed tab that helps you feel calm, keep focus, and stay energized.

Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools

4,4(48,6 N)

Do more in Google Chrome with Adobe Acrobat PDF tools. View, fill, comment, sign, and try convert and compress tools.

AdBlock — block ads across the web

4,5(288,5 N)

Block pop-ups and intrusive ads across YouTube, Facebook, and your favorite websites with AdBlock – a trusted ad blocker worldwide.

Adblock Plus - trình chặn quảng cáo miễn phí

4,4(183,1 N)

Hãy tải về Adblock Plus, một trong những trình chặn quảng cáo phổ biến nhất thế giới.

Chrome Remote Desktop

3,0(2,3 N)

Chrome Remote Desktop extension

Tampermonkey

4,7(71,6 N)

Thay đổi trang web theo ý muốn bằng tập lệnh người dùng

Zoom Chrome Extension

3,9(982)

Schedule Zoom meetings directly from Google Calendar

Tiện ích Google Keep dành cho Chrome

4,0(7,8 N)

Lưu vào Google Keep bằng một cú nhấp chuột!

Lưu vào Pinterest

3,5(9,8 N)

Lưu ý tưởng vào Pinterest.

Lưu vào Google Drive

3,9(4,8 N)

Lưu nội dung trang web hoặc ảnh chụp màn hình trực tiếp vào Google Drive.

Chỉnh sửa Office

3,7(5,8 N)

Xem và chỉnh sửa tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint với Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Superpowers for Chatgpt

4,6(26)

The ultimate browser extension for accessing Chatgpt

Momentum

4,5(13,7 N)

Transform your browser into a beautifully designed tab that helps you feel calm, keep focus, and stay energized.

Adobe Acrobat: PDF edit, convert, sign tools

4,4(48,6 N)

Do more in Google Chrome with Adobe Acrobat PDF tools. View, fill, comment, sign, and try convert and compress tools.

AdBlock — block ads across the web

4,5(288,5 N)

Block pop-ups and intrusive ads across YouTube, Facebook, and your favorite websites with AdBlock – a trusted ad blocker worldwide.

Adblock Plus - trình chặn quảng cáo miễn phí

4,4(183,1 N)

Hãy tải về Adblock Plus, một trong những trình chặn quảng cáo phổ biến nhất thế giới.

Chrome Remote Desktop

3,0(2,3 N)

Chrome Remote Desktop extension

Các ứng dụng của Google