Dark Mode for Facebook
Dark Mode for Facebook എന്ന ഇനത്തിന്റെ ലോഗോ

Dark Mode for Facebook

nightshift.lu
തിരഞ്ഞെടുത്തവ
4.5(

658 റേറ്റിംഗുകൾ

)
വിപുലീകരണംഉപയോഗസഹായി2,00,000 ഉപയോക്താക്കൾ
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 1 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 2 സ്ക്രീൻഷോട്ട്
ഇനം മീഡിയ 3 സ്ക്രീൻഷോട്ട്

അവലോകനം

Night Shift automatically shifts the colors of your browser content to warmer end of the color spectrum after dark

Night Shift automatically shifts the colors of your browser content to warmer end of the color spectrum after dark ⚡ You need to refresh all the tabs, which were opened BEFORE the Night Shift was installed. You can also restart the Chrome to refresh all the tabs at once. Otherwise, Night Shift will work only with the newly opened tabs. ⚡In accordance with the Chrome Browser policies, Night Shift is restricted to work on the Chrome Web Store and Home Page. Please open any other website (for example, google.com) after installing this extension and check the extension in action. ------------------------------------ This tiny app changes the color temperature of the Chrome tabs (entire content) towards the yellowish part of the color spectrum, that reduces some of the blue light from the screen, thus, an eye strain during night-time use, helping to reduce disruption of sleep patterns. This helps to have a better overall night's sleep. You can manually choose the shift from color presets, to pick up the most comfortable and calm atmosphere for your eyes during the night sessions or thru the all day long. Night Shift provides itself on a schedule basis, you can choose from 3 options: 1. Sunset to Sunrise (Chrome colors will be shaded everyday automatically on Sunset). 2. Off (manually enable the Night Shift to shade the screen) 3. Custom (set up your own schedule to start up and finish display color adjustments) Please, pay attention, page reload is required to apply display color shades and adjustments, even if schedule time has come.

5-ൽ 4.5658 റേറ്റിംഗുകൾ

റിവ്യൂകൾ Google പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങളെയും റിവ്യൂകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

വിശദാംശങ്ങൾ

 • പതിപ്പ്
  1.1.2
 • അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു
  2024, മാർച്ച് 22
 • വലുപ്പം
  162KiB
 • ഭാഷകൾ
  49 ഭാഷകൾ
 • ഡെവലപ്പർ
  വെബ്‌സൈറ്റ്
  ഇമെയിൽ
  kaigernipired@gmail.com
 • വ്യാപാരേതര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ
  ട്രേഡർ ആണെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പർ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്പറും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ബാധകമാകില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യത

ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാൻ, ഡെവലപ്പറുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു

 • അംഗീകൃത ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിൽക്കില്ല
 • ഇനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ വായ്‌പാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ല

ബന്ധപ്പെട്ടവ

Daydream Night Mode

4.2(11)

Get rid of the sun-like screen and have a sweet Daydream...

All-in-One Dark Mode

3.6(19)

With All in One Dark Mode / Theme You Can Surf All Your Favorite Website Without Hurting Your Eyes with our Smart Night Shield

Dark Night Mode

4.2(698)

It is a night mode for the entire Internet. It darkens all the websites you visit so that you can browse without straining your eyes

Super Dark Mode

4.6(7.6K)

നിങ്ങൾ ഇരുണ്ട മോഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് മാറുക. ഇരുണ്ട മോഡ് ബാറ്ററി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്…

Dark Mode

3.6(1.9K)

A global dark theme for the web.

Night Shift

4.7(992)

Protect your eyesight and stay comfortable by adjusting your screen brightness to one of the special eye-protective Night Shift,…

Lunar Reader - Dark Theme & Night Shift Mode

4.7(1.3K)

Dark theme and night shift mode for every website. Care your eyes, use Lunar Dark Reader for night and daily web browsing.

GitHub Dark Theme

4.5(2.5K)

GitHub Dark Mode in Chrome browser. Enable Dark Mode, dark theme and dark reader for Chrome, FB, Youtube. Dark theme for Everyone,…

Background Randomizer

4.5(8)

Random Background modes : Dark mode , Color mode Layout mode

ഡാർക്ക് മോഡ് - നൈറ്റ് ഐ

4.4(2K)

ഓരോ വെബ്സൈറ്റും ആവശ്യാനുസരണം ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് / ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക. നൈറ്റ് ഐ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പരിപാലിക്കുക.

Illumify

4.6(54)

Dark theme for every website. Care your eyes, use Dark Reader for night and daily browsing.

Dark Mode

4.6(207)

Dark Mode, read at night. Bluelight filter for every website. Relax your eyes at night and day.

Daydream Night Mode

4.2(11)

Get rid of the sun-like screen and have a sweet Daydream...

All-in-One Dark Mode

3.6(19)

With All in One Dark Mode / Theme You Can Surf All Your Favorite Website Without Hurting Your Eyes with our Smart Night Shield

Dark Night Mode

4.2(698)

It is a night mode for the entire Internet. It darkens all the websites you visit so that you can browse without straining your eyes

Super Dark Mode

4.6(7.6K)

നിങ്ങൾ ഇരുണ്ട മോഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് മാറുക. ഇരുണ്ട മോഡ് ബാറ്ററി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്…

Dark Mode

3.6(1.9K)

A global dark theme for the web.

Night Shift

4.7(992)

Protect your eyesight and stay comfortable by adjusting your screen brightness to one of the special eye-protective Night Shift,…

Lunar Reader - Dark Theme & Night Shift Mode

4.7(1.3K)

Dark theme and night shift mode for every website. Care your eyes, use Lunar Dark Reader for night and daily web browsing.

GitHub Dark Theme

4.5(2.5K)

GitHub Dark Mode in Chrome browser. Enable Dark Mode, dark theme and dark reader for Chrome, FB, Youtube. Dark theme for Everyone,…

Google ആപ്സ്