D-ToolBox
Hình ảnh biểu trưng của mục cho D-ToolBox

D-ToolBox

www.cloud34.fr
4,8(

14 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

D-ToolBox, Shortcuts to create Google Drive documents and download as pdf, docs, xlsx, etc.. your google document.

D-ToolBox is a Google Drive Tool Box which provide you a direct access to create a new Google document and when you are in a Google Document a direct link to download document as a pdf file or an office file. Shortcuts to create : Google Document Google Spreadsheet Google Presentation Google Form Google Script Google New Spreadsheet Google Draw In a Google Document page, shortcuts to : Download Google Document as pdf or docx Download Google Spreadsheet as pdf, xlsx or csv Download Google Presentation as pdf or pptx Download Google New Spreadsheet as pdf or xlsx Credit for icon : http://dryicons.com/ v 1.1 : Modifying url for creating google document to be compliant with new home screens for Documents, Sheets and Slides. v 1.0 : Fixed issue with images v 0.9.9 : Adding the ability to download new spreadsheet as csv (works only for first sheet of file). Removing the shortcut for creating an old spreadsheet because it is no longer availble and replaced it by the new spreadsheets shortcut. v 0.9.8 : Beta - Added functionnality to duplicate an old spreasheet to a new spreadsheet. Be careful if there is formulas based on others tab the formula will display #REF!. You just have to edit cell and click enter to display the result.

4,8/514 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  30 tháng 7, 2014
 • Kích thước
  90.67KiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Có liên quan

Cloud Storage Direct Links

3,9(18)

Quick links to Drop Box, Box, Google Drive, Mediafire, 4shared, and many more.

AwesomeDrive for Google Drive

4,2(98)

Make your Drive experience Awesome!

Apps for Google Drive

4,0(10)

Quick access to create documents and save in Drive.

Todo List

4,4(8)

Todo List

Sheetgo | Connect, Filter, Merge, Excel, CSV

4,5(19)

Connect Google Sheets, Excel, CSV, BigQuery, Google Docs and Gmail to import, export, merge, split and filter data automatically.

Quick Create Plus

4,7(29)

Create new files for Google Drive from your browser bar.

OmniDrive

4,6(56)

Add support to the omnibox to search in Google Drive.

ManExt

3,9(10)

Manage - and group - your installed extensions

Quick Drive

4,1(9)

Quick access to your files & folders in Google Drive.

Extensioner

4,4(81)

Extension management is easier with Extensioner.

URL2Drive

3,0(4)

Import web documents directly to Google Drive. Ideal for white sheets, raw files, and other web-available documents.

Google Docs Quick Create

4,4(338)

Create new Documents for Google Drive from your browser bar.

Cloud Storage Direct Links

3,9(18)

Quick links to Drop Box, Box, Google Drive, Mediafire, 4shared, and many more.

AwesomeDrive for Google Drive

4,2(98)

Make your Drive experience Awesome!

Apps for Google Drive

4,0(10)

Quick access to create documents and save in Drive.

Todo List

4,4(8)

Todo List

Sheetgo | Connect, Filter, Merge, Excel, CSV

4,5(19)

Connect Google Sheets, Excel, CSV, BigQuery, Google Docs and Gmail to import, export, merge, split and filter data automatically.

Quick Create Plus

4,7(29)

Create new files for Google Drive from your browser bar.

OmniDrive

4,6(56)

Add support to the omnibox to search in Google Drive.

ManExt

3,9(10)

Manage - and group - your installed extensions

Các ứng dụng của Google