Công cụ đặt hàng Hải Quân Order
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Công cụ đặt hàng tiện ích, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các trang web Taobao, 1688, Tmall

Công cụ đặt hàng trên các trang Taobao, Tmall và 1688

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.8.9
 • Đã cập nhật
  16 tháng 12, 2021
 • Nhà cung cấp
  MinhHien Solutions
 • Kích thước
  1.23MiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  MinhHienSETE CO.,Ltd
  Trà Khê Hải Phòng 180000 Việt Nam
  Email
  hungdd@minhhien.com.vn
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Tiện ích lên đơn StLogistics.asia

0,0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của StLogistics.asia

Aeroplan Shopping Button

1,5(63)

Aeroplan Shopping Button

Privacy Tweaks

3,7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4,0(256)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

Free Marketplace Scraper by Komplace

4,1(10)

Scrape Produk dari Jakmall dan Shopee dengan Mudah, Cepat, dan Gratis!

Адаптер Рутокен Web Плагин

3,2(10)

Позволяет использовать Рутокен Web Плагин

Desert Safari Tours

0,0(0)

Dubai Adventures is the best local tour operator in Dubai. We provide best desert safari deals and various city tours in Dubai

1ClickVPN Proxy for Chrome

4,6(117)

Get the best VPN access to any website, and unblock the content you want with 1ClickVPN

Skolaonline průměry

5,0(12)

Toto rozšíření počítá vaše průměry na stránce skolaonline.cz pokud je máte vypnuté. S láskou Honzik.

一键预报助手 - 海瑞国际速递

0,0(0)

您可以通过使用海瑞国际速递一键预报助手,在淘宝/1688已买到宝贝的页面,直接一键预报快递单号到海瑞国际速递网站。

Ears: Bass Boost, EQ Any Audio!

4,5(3,5 N)

EQ any audio you find on the web, live! Crank the bass, dim the highs, up the vocals: all with Ears!

AI Content Detector for ChatGPT - Sapling.ai

5,0(4)

Quickly check if any content was AI generated, and make sure your writing isn't!

Tiện ích lên đơn StLogistics.asia

0,0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của StLogistics.asia

Aeroplan Shopping Button

1,5(63)

Aeroplan Shopping Button

Privacy Tweaks

3,7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4,0(256)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

Free Marketplace Scraper by Komplace

4,1(10)

Scrape Produk dari Jakmall dan Shopee dengan Mudah, Cepat, dan Gratis!

Адаптер Рутокен Web Плагин

3,2(10)

Позволяет использовать Рутокен Web Плагин

Desert Safari Tours

0,0(0)

Dubai Adventures is the best local tour operator in Dubai. We provide best desert safari deals and various city tours in Dubai

1ClickVPN Proxy for Chrome

4,6(117)

Get the best VPN access to any website, and unblock the content you want with 1ClickVPN

Các ứng dụng của Google