Curveball 3D - Nedostatočné blokovanie a zadarmo
Médium položky 1 – snímka obrazovky

Prehľad

Hrajte Curveball 3D - Odemčené a zdarma jako rozšíření pro Chrome - Lze také hrát bez připojení k internetu, vyzkoušejte to teď!

Play more games on the top-left menu. Introducing Curveball 3D, the ultimate gaming experience now available as an unblocked and free Chrome extension! 🕹️🚀 Embark on an immersive journey into the world of virtual sports with Curveball 3D. This Chrome extension brings the classic pong-style gameplay to a whole new dimension, offering unbridled fun and excitement directly in your browser. 🔄 Unblocked & Free: Say goodbye to restrictions! Curveball 3D is unblocked, ensuring you can enjoy seamless gaming anytime, anywhere. Best of all, it's completely free, so you can indulge in endless rounds of thrilling gameplay without breaking the bank. 🎮 Immersive 3D Experience: Immerse yourself in the captivating world of Curveball 3D, where traditional pong meets a three-dimensional twist. The enhanced graphics and dynamic gameplay will keep you on the edge of your seat, providing a gaming experience like never before. 🌐 Browser-Based Convenience: No downloads, no installations – simply open your Chrome browser and let the gaming begin! Curveball 3D offers unparalleled convenience, making it easy for you to dive into the action whenever the gaming mood strikes. ⚔️ Challenge Friends or AI: Spice up your gaming sessions by challenging friends in multiplayer mode or go head-to-head against the AI for a solo showdown. Curveball 3D ensures that every match is a thrilling competition, whether you're playing with pals or honing your skills against the computer. 🏆 Compete for Glory: Keep track of your victories and accomplishments with the built-in leaderboard. Compete against players from around the globe and strive to climb the ranks, solidifying your status as the ultimate Curveball 3D champion. Ready to experience gaming like never before? Add Curveball 3D to your Chrome browser now and get ready to unleash the power of unblocked and free 3D pong-style fun! 🚨🏓✨

5 z 54 hodnotenia

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  1.1.1
 • Aktualizované
  24. januára 2024
 • Veľkosť
  9.97MiB
 • Jazyky
  Jazyky: 38
 • Vývojár
  Webové stránky
  E-mail
  retrobowlofficial2024@gmail.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

Vývojár zverejnil, že nebude zhromažďovať ani používať vaše údaje. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia daného vývojára.

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podpora

Ak máte otázky, návrhy alebo problémy, pomoc nájdete na webe podpory vývojára.

Mohlo by sa vám páčiť…

Moto X3M 5 Pool Party - Free Game

4,6(10)

Play Moto X3M 5 Pool Party as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

3D Rolling Ball Game

5,0(8)

Play 3D Rolling Ball Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,5(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Aplikácie Googlu