Cursor Trail
รูปภาพโลโก้สินค้าสำหรับ Cursor Trail

Cursor Trail

cursor-trails.com
แนะนำ
3.8(

การให้คะแนน 17 รายการ

)
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3

ภาพรวม

Cursor Trail allows your to personalize and enhance their cursor trail effectA cursor trail will follow your mouse cursor

Custom Cursor Experience: Elevate Your Browsing Adventure with Cursor Trail! Are you tired of the same old cursor on your screen while browsing? Say goodbye to the mundane and embrace the excitement of a custom cursor style with the Cursor Trail browser extension! This remarkable extension lets you design and personalize your cursor trail like never before, giving you the power to add a touch of individuality to your browsing experience. Why settle for a plain and uninspiring cursor when you can have a mesmerizing Cursor Trail that follows your every move? Let your mouse embark on an animated journey with an abundance of glitters, stars, and unique trails that will leave you spellbound. Dive into a world of endless cursor customization possibilities with Cursor Trail. Discover a myriad of options, from sparkling shiny trails to twinkling stars and captivating animations, transforming your daily navigation into an enthralling and interactive experience. Navigating overloaded web pages becomes a breeze with Cursor Trail's user-friendly browser extension. Effortlessly locate your mouse on cluttered pages and enhance multitasking with bright and engaging custom cursor trails. Installation is a breeze, requiring just a few clicks to unlock a world of possibilities. Regular updates ensure a constant influx of new and attractive cursor trail designs. So why wait? Embark on your journey with Cursor Trail today by adding the extension to your Chrome browser. Express your unique style and let your cursor shine as you turn every click into an exciting adventure. The joy of adding glitter, stars, and other attractive trails to your mouse cursor awaits you with the Cursor Trail browser extension, making your browsing more comfortable and visually captivating. Experience the thrill of custom cursor design, animation, and diversity with Cursor Trail. Elevate your navigation, enjoy enchanting visual effects, and make your time on the Internet truly engaging and unforgettable. Start your custom cursor trail adventure now!

3.8 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 17 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.9.11
 • อัปเดตแล้ว
  3 เมษายน 2567
 • ขนาด
  681KiB
 • ภาษา
  54 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  เว็บไซต์
  อีเมล
  shuradev4@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

รายการที่เกี่ยวข้อง

AnyTab Laser Pointer

4.5(43)

Adds a laser pointer to any browser tab, making it easier for your audience to follow along during video calls.

Laser Cat

4.8(650)

Shoot laser at things you want to remove from the internet

Happy dog - virtual pet for you and friends

4.4(150)

Take care of a virtual pet together with your friends or as an office pet with your team

Custom Cursor for Chrome

5.0(87)

Get creative with custom cursors for Chrome! Replace your mundane mouse cursor with a cool, eye-catching custom cursor pointer.…

Custom Cursor Trails

4.3(226)

Add sparkle to your browsing experience with Custom Cursor Trails! A shiny star trail will follow your mouse cursor on the screen.

Cursor Helper

4.5(4.1K)

Get free Mouse pointer icon designs and styles for the web. Fun custom cursor helper.

Custom Doodle สำหรับ Google™ - โลโก้ที่กำหนดเองสำหรับ Google Chrome™

4.7(340)

เปลี่ยนโลโก้ Google ด้วยศิลปะ Doodle ที่น่าทึ่ง ตั้งค่าข้อความของคุณเองและแทนที่ Google Doodle ด้วยสิ่งที่สนุกบนหน้าแรก

Bro-Mon 🐾 มอนสเตอร์เบราว์เซอร์ - เกมเซิร์ฟเว็บ

4.8(451)

เข้าร่วมเกม Bro-Mon สำหรับความสนุกบนเว็บแบบเอพิค! จับมอนสเตอร์ป่าขณะที่คุณเซิร์ฟเว็บบนเบราว์เซอร์ของคุณ. #SurfAndSnatch

Pets Chrome

3.5(90)

🐾 Pets for Chrome is an application that adds cute and cuddly pets right into your browser.

Cursor Tails - ภาพเคลื่อนไหวสำหรับเมาส์ของคุณ

3.2(16)

การเพิ่มเอฟเฟกต์ตลกเมื่อใดก็ตามที่คุณย้ายเมาส์ส่วนขยายนี้ทำให้เมาส์ของคุณเคลื่อนไหวสร้างเอฟเฟกต์ความสนุกสนาน

Cursor Trails

4.2(398)

Enhance your browsing experience with Custom Cursor Trails! A sparkling trail of stars will follow your mouse cursor

Dash เรขาคณิต Unblocked Games

2.8(53)

สี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ด้วยตัวเองใน Geometry Dash หากต้องการกระโดดเมื่อจำเป็น เพียงคลิก และเพื่อบังคับรถ ให้ใช้ขึ้น/ลง

AnyTab Laser Pointer

4.5(43)

Adds a laser pointer to any browser tab, making it easier for your audience to follow along during video calls.

Laser Cat

4.8(650)

Shoot laser at things you want to remove from the internet

Happy dog - virtual pet for you and friends

4.4(150)

Take care of a virtual pet together with your friends or as an office pet with your team

Custom Cursor for Chrome

5.0(87)

Get creative with custom cursors for Chrome! Replace your mundane mouse cursor with a cool, eye-catching custom cursor pointer.…

Custom Cursor Trails

4.3(226)

Add sparkle to your browsing experience with Custom Cursor Trails! A shiny star trail will follow your mouse cursor on the screen.

Cursor Helper

4.5(4.1K)

Get free Mouse pointer icon designs and styles for the web. Fun custom cursor helper.

Custom Doodle สำหรับ Google™ - โลโก้ที่กำหนดเองสำหรับ Google Chrome™

4.7(340)

เปลี่ยนโลโก้ Google ด้วยศิลปะ Doodle ที่น่าทึ่ง ตั้งค่าข้อความของคุณเองและแทนที่ Google Doodle ด้วยสิ่งที่สนุกบนหน้าแรก

Bro-Mon 🐾 มอนสเตอร์เบราว์เซอร์ - เกมเซิร์ฟเว็บ

4.8(451)

เข้าร่วมเกม Bro-Mon สำหรับความสนุกบนเว็บแบบเอพิค! จับมอนสเตอร์ป่าขณะที่คุณเซิร์ฟเว็บบนเบราว์เซอร์ของคุณ. #SurfAndSnatch

แอป Google