CrxMouse: Mouse Gestures
Hình ảnh biểu trưng của mục cho CrxMouse: Mouse Gestures

CrxMouse: Mouse Gestures

crxmouse.com
Nổi bật
4,5(

11,4 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Boost browsing productivity with mouse gestures! Super Drag, Wheel & more for effortless navigation.

Take control of your browsing with intuitive mouse gestures! CrxMouse supercharges your web experience with powerful mouse shortcuts. Effortlessly navigate, search, and open tabs with simple hand movements, saving you clicks and boosting your browsing efficiency. CrxMouse makes browsing: 🏎️ Faster: Navigate webpages and open links in a flash with customizable mouse gestures. 🖱️ Simpler: Ditch the keyboard shortcuts! Intuitive mouse movements take the effort out of browsing. 🕒 More Productive: Spend less time clicking and more time getting things done. CrxMouse offers: ⚙️ Easy-to-use mouse gestures: Get started quickly with pre-built options or create your own custom shortcuts. 🔎 Super drag: Drag links to open new tabs, copy text and URLs, and search in new tabs. 👆 Cursor Customization: Make browsing yours! Upload your own mouse cursor image for a unique and personalized touch. Take your browsing to the next level with CrxMouse! **Our service is free. No paid edition or account and no advertisements. Please note: Mouse gesture navigation doesn't work on Chrome's built-in pages because of Google's security restrictions. Mouse Gesture Built-in Actions: Press + Hold Right Button (anywhere on the screen) and Drag to perform the following: ↓→ : close current tab ↓→↑ : open a new window ← : back ←↑ : reopen closed tabs → : forward →↓ : scroll to bottom →↑ : scroll to top ↑ : scroll up one page ↑↓ : refresh ↑↓↑ : force a refresh ↑← : move to the left tab ↑→ : move to the right tab ↓→↓ : close current window -------------------------------- Super Drag Built-in Actions: Press + Hold Left Button and drag links to perform the following actions: → : open link in a new tab ← : open link in a new tab (background) ←↓→ : copy text →↓← : copy URL Press + Hold Left Button and drag text to perform the following actions: ← : search in new tab (background) → : search in a new tab -------------------------------- Wheel Gestures Built-in Actions: Press + Hold Right Button and scroll to perform the following actions: ↑: scroll to top Press + Hold Left Button and Scroll to perform the following actions: ↓: scroll to bottom Try these mouse gestures on our game - The Mouse Chase! 🐭 https://crxmouse.com/the-mouse-chase-1/ -------------------------------- We care greatly about your privacy. For more information, please read our privacy policy: https://crxmouse.com/privacy/

4,5/511,4 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Ngn Trang25 thg 12, 2023

tàm tạm

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Moku27 thg 8, 2022

Sài rất ok, ổn định, gần như full các gesture. phải có thang 10/5 tui cũng chấm

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

nguỹen quý19 thg 7, 2021

dùng tốt

Chi tiết

 • Phiên bản
  6.1.1
 • Đã cập nhật
  9 tháng 5, 2024
 • Kích thước
  889KiB
 • Ngôn ngữ
  13 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  Support@crxmouse.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

CrxMouse: Mouse Gestures đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

CrxMouse: Mouse Gestures xử lý dữ liệu sau:

Lịch sử duyệt web
Hoạt động của người dùng

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Tab Wheel Scroll

2,6(98)

Scroll tabs with alt + mouse wheel OR right click + mouse wheel.

Double Click Closes Tab

2,7(282)

Double left/right or triple left clicks on WEBPAGE (not tab) to close tab. Reopen tab by shiftKey + DC/TC. Optional: an icon to…

购物党自动比价工具

3,6(408)

浏览商品页面时,自动查询180天历史价格、比较同款商品的全网最低价、提示促销和隐藏优惠券、一旦降价还能通过微信提醒你,海淘、二手房游戏平台也能比价!

Super Drag cho Google Chrome

4,2(163)

Super Drag cho phép Google Chrome dễ dàng tìm kiếm và mở liên kết chỉ bằng cách kéo và thả.

Thao tác Chuột

4,0(242)

Cử chỉ chuột cho phép bạn điều khiển trình duyệt bằng các thao tác đơn giản.

Mouse Gestures crx

3,2(17)

Mouse Gestures enables faster web browsing with mouse navigation shortcuts. Adjustable mouse gestures. Drag and go!

simpleGestures

4,1(35)

設定画面・使い勝手のシンプルさにこだわったマウスジェスチャの拡張機能です。

miniGestures

4,2(166)

a very simple mouse gestures program

Super Drag and Go

3,8(438)

Super Drag and Go, plus 8 most frequently used gestures.

Pinbox - 跨平台收藏

4,5(91)

将散落各地的内容集中在一处

SimpRead - Reader View

4,8(2,1 N)

Immersion-reading mode of Chrome extensions, similar to Safari read mode.

京价保 - 京东价保助手

4,5(427)

京价保是一个监控京东商品价格变化,即时提供价保申请信息的浏览器插件

Tab Wheel Scroll

2,6(98)

Scroll tabs with alt + mouse wheel OR right click + mouse wheel.

Double Click Closes Tab

2,7(282)

Double left/right or triple left clicks on WEBPAGE (not tab) to close tab. Reopen tab by shiftKey + DC/TC. Optional: an icon to…

购物党自动比价工具

3,6(408)

浏览商品页面时,自动查询180天历史价格、比较同款商品的全网最低价、提示促销和隐藏优惠券、一旦降价还能通过微信提醒你,海淘、二手房游戏平台也能比价!

Super Drag cho Google Chrome

4,2(163)

Super Drag cho phép Google Chrome dễ dàng tìm kiếm và mở liên kết chỉ bằng cách kéo và thả.

Thao tác Chuột

4,0(242)

Cử chỉ chuột cho phép bạn điều khiển trình duyệt bằng các thao tác đơn giản.

Mouse Gestures crx

3,2(17)

Mouse Gestures enables faster web browsing with mouse navigation shortcuts. Adjustable mouse gestures. Drag and go!

simpleGestures

4,1(35)

設定画面・使い勝手のシンプルさにこだわったマウスジェスチャの拡張機能です。

miniGestures

4,2(166)

a very simple mouse gestures program

Các ứng dụng của Google