Crunchyroll ప్రకటన బ్లాకర్ - Chrome వెబ్ స్టోర్
Crunchyroll ప్రకటన బ్లాకర్‌కు సంబంధించి ఐటెమ్ లోగో

Crunchyroll ప్రకటన బ్లాకర్

crunchyrolladblocker.com
4.9(

49 రేటింగ్‌లు

)
ఐటెమ్ మీడియా 5 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 5 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 4 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 5 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

క్రంచైరోల్ యాడ్ బ్లాకర్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌తో మీ యానిమే స్ట్రీమింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచుకోండి. బాధించే ప్రకటనలు లేకుండా అంతరాయం లేని…

Crunchyroll Ad Blocker (Unofficial Extension) - Enhance Your Anime Experience with Ad-Free Streaming Are you tired of pesky advertisements interrupting your anime binge-watching sessions on Crunchyroll? Say goodbye to distractions and immerse yourself fully in the captivating world of Japanese animation with Crunchyroll Ad Blocker. This innovative Chrome Web Store extension is specifically designed to optimize your Crunchyroll experience by eliminating intrusive ads, ensuring seamless and uninterrupted streaming every time you tune in. Key Features: 1) Ad-Free Streaming: Enjoy uninterrupted anime viewing without the annoyance of advertisements popping up during crucial moments. 2) Seamless Integration: Easily install Crunchyroll Ad Blocker as a Chrome extension and seamlessly integrate it into your Crunchyroll streaming platform. 3) Enhanced Performance: Experience smoother and more efficient streaming sessions as ads are blocked, allowing you to focus solely on the anime content you love. 4) Customizable Settings: Tailor the ad-blocking settings to your preferences, ensuring a personalized and optimized viewing experience. 5) User-Friendly Interface: With its intuitive interface, Crunchyroll Ad Blocker is easy to use for users of all skill levels. 6) Privacy Protection: Rest assured that your browsing activities remain private and secure, enhancing your overall online experience. Why Choose Crunchyroll Ad Blocker? 1) Uninterrupted Viewing: Say goodbye to interruptions caused by advertisements and enjoy seamless anime streaming from start to finish. 2) Enhanced User Experience: Eliminate distractions and immerse yourself fully in the world of anime with Crunchyroll Ad Blocker. 3) Increased Productivity: Spend more time enjoying your favorite anime series and less time waiting for ads to pass. 4) Privacy Assurance: Protect your online privacy while streaming anime content on Crunchyroll with the added security provided by Crunchyroll Ad Blocker. Whether you're catching up on the latest episodes of your favorite series or exploring new titles, Crunchyroll Ad Blocker ensures that nothing detracts from your anime viewing experience. Install now and elevate your Crunchyroll streaming sessions to new heights of enjoyment and immersion! Disclaimer: Crunchyroll Ad Blocker is a Chrome Web Store extension designed solely for the purpose of enhancing the user experience on the Crunchyroll streaming platform by blocking advertisements. While every effort is made to ensure the effectiveness and reliability of the ad-blocking functionality, we cannot guarantee uninterrupted or error-free streaming due to potential changes in website structure or ad-serving mechanisms. Users are advised to use Crunchyroll Ad Blocker responsibly and in accordance with the terms of service of Crunchyroll. Additionally, please note that this extension is not affiliated with or endorsed by Crunchyroll Inc. Disclosure/Consent: Crunchyroll Ad Blocker enhances your browsing experience by providing useful features and participating in affiliate programs. This helps sustain the service without affecting the cost of your purchases. Explicit consent is required before any affiliate code is applied, and you have full control over this feature. Learn more in our Privacy Policy (https://crunchyrolladblocker.com/privacy-policy/), Terms of Use (https://crunchyrolladblocker.com/terms-of-use/), and Affiliate Disclosure (https://crunchyrolladblocker.com/affiliate-disclosure/). Thank you for choosing Crunchyroll Ad Blocker. We are committed to continually improving your online experience.

5కు 4.949 రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  0.0.2
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  14 జూన్, 2024
 • సైజ్‌
  96.11KiB
 • భాషలు
  54 భాషలు
 • డెవలపర్
  వెబ్‌సైట్
  ఈమెయిల్‌
  crunchyrolladblocker@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు. మరింత తెలుసుకోవడానికి, డెవలపర్ గోప్యతా పాలసీని చూడండి.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

మద్దతు

మీరు వీటిని కూడా ఇష్టపడవచ్చు…

Stands AdBlocker

4.8(144.9వే)

AdBlock Stands: Ad Blocker for YouTube, Video Ads, Facebook, Website, Popup and More. Protect Your Browsing Experience for Free!

గోప్యతా ప్రకటన బ్లాకర్ - అన్నీ ఒక ఉచిత ప్రకటన బ్లాకర్‌లో

4.3(89)

మా శక్తివంతమైన ప్రకటన బ్లాకర్‌తో బాధించే ప్రకటనలు మరియు పరధ్యానానికి వీడ్కోలు చెప్పండి.వేగవంతమైన, అయోమయ రహిత బ్రౌజింగ్ అనుభవాన్ని…

Nepali Ads Blocker — Fast and Effective

5.0(14)

Block annoying ads and enjoy fast browsing with Nepali Ads Blocker. Say goodbye to pop-ups, banners, and video ads!

Adblocker for YouTube™

4.1(71)

Install Adblocker for YouTube™ chrome extension & completely block all the annoying ads. Best YT ad remover.

Google యాప్‌లు