Coursera HD Video Downloader - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Coursera HD Video Downloader

Coursera HD Video Downloader

rahulgurung.com
3,7(

22 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Download coursera videos in HD

Release 2.0.0: 🌟 𝗔𝗱𝗱𝗲𝗱 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝗨𝗜* Read how this extension works: https://rahulgurung.com/How-to-download-Coursera-videos-in-HD/ Right now, an issue with videos downloads of Coursera is it doesn't allows to download video in HD. This extension resolves that issue by providing the video download in best quality available. Steps to use: 1) Install the extension 2) Click on new Download button to open the HD video in browser's local player 3) Press Ctrl+S What this extension does: - Download a given video in HD. What this extension doesn't do: - Downloading multiple videos at once. - Downoading videos without logging in. If you found this project useful, support the developer by buying them a coffee here: https://www.buymeacoffee.com/gurrrung or if you don't want to give monetary donations consider giving them a star ⭐ in Github. (It's free) https://github.com/gurrrung/coursera-HD-video-downloader

3,7/522 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.1.3
 • Đã cập nhật
  21 tháng 5, 2022
 • Kích thước
  14.89KiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  gurungrahul2@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google