CoinMarketCap
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

CoinMarketCap

Provide top 100 cryptocurrency marketcap data, provide bitcoin, ethereum, ripple, 0x, binance coin data. A cryptocurrency (or crypto currency) is a digital asset designed to work as a medium of exchange wherein individual coin ownership records are stored in a digital ledger or computerized database using strong cryptography to secure transaction record entries, to control the creation of additional digital coin records. COINMARKETCAP provide these information.

4/53 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.2.2
 • Đã cập nhật
  29 tháng 1, 2021
 • Nhà cung cấp
  conan
 • Kích thước
  53.48KiB
 • Ngôn ngữ
  51 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  conanskyforce@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

CryptoLive - Cryptocurrency Price Tracker

4,2(6)

View current prices of cryptocurrencies at different exchanges and track price changes graphically

Ví Binance

2,4(598)

Ví tiền mã hóa cho BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain and Ethereum

CryptoMonitor - Crypto portfolio tracker!

4,4(14)

Retrieve and monitor information about Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies and keep a portfolio of your investments!

Crypto Price Tracker

3,8(49)

The extension supports bitcoin, ether, ripple, monero, neo and many others. Never miss an opportunity to invest in cryptocurrencies.

Crypto.com | Wallet Extension

3,4(59)

A Non-Custodial Crypto Wallet to Store, Earn and Grow your Crypto.

CoinMarketCap Enhanced

4,7(27)

Adds some enhancements to the cryptocurrency site CoinMarketCap.com

KuCoin:Bitcoin,Dogecoin Price Market

4,9(130)

Browser extension for KuCoin

Cryptocurrency Price Tracker

4,4(114)

This simple extension allows you to track price changes of Bitcoin and other cryptocurrencies.

CoinMarketCap - Filter coins by exchange

2,7(9)

Filter lists of cryptocurrencies on CoinMarketCap.com by exchange(eg. Binance, Bitfinex, Cryptopia..)

Crypto Tracker

4,4(24)

Be up-to-date and track your favorite Cryptocurrencies movement.

CoinMarketCap Tracker

4,0(2)

Check cryptocurrencies' prices, changes on your browser immediately..

CoinTicker

2,5(2)

A configurable cryptocurrency ticker that includes price tracking for Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and many more.

CryptoLive - Cryptocurrency Price Tracker

4,2(6)

View current prices of cryptocurrencies at different exchanges and track price changes graphically

Ví Binance

2,4(598)

Ví tiền mã hóa cho BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain and Ethereum

CryptoMonitor - Crypto portfolio tracker!

4,4(14)

Retrieve and monitor information about Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies and keep a portfolio of your investments!

Crypto Price Tracker

3,8(49)

The extension supports bitcoin, ether, ripple, monero, neo and many others. Never miss an opportunity to invest in cryptocurrencies.

Crypto.com | Wallet Extension

3,4(59)

A Non-Custodial Crypto Wallet to Store, Earn and Grow your Crypto.

CoinMarketCap Enhanced

4,7(27)

Adds some enhancements to the cryptocurrency site CoinMarketCap.com

KuCoin:Bitcoin,Dogecoin Price Market

4,9(130)

Browser extension for KuCoin

Cryptocurrency Price Tracker

4,4(114)

This simple extension allows you to track price changes of Bitcoin and other cryptocurrencies.

Các ứng dụng của Google