Coin98 Wallet
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Coin98 Wallet

Coin98 Wallet

coin98.com
4,7(

978 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Crypto Wallet & Defi Gateway.

Coin98 Wallet is the #1 non-custodial, multi-chain wallet, and DeFi gateway, designed to seamlessly connect users to the crypto world in a safe and secure manner. Multiple Chains Support The product offers users fast, convenient, and secure procedures of storing, sending and receiving on 60+ popular blockchains. Besides that, the Custom Network feature is also available, allowing users to add unlimited networks. Top-tier security The Browser enhances users’ experience by providing top-tier security for their assets. We offer users two password setting options (Text Password, Matrix Password) and the locking feature. Store, trade, and collect NFTs Coin98 Wallet provides a cosmos for safe, straightforward handling and storing NFTs. Our users can store, send and receive multi-chain NFT directly on EVM blockchains and non-EVM chains like Solana. Trade natively The Extension has integrated top-tier DEXs, supporting users to trade natively with optimized transaction fees, and eliminating unnecessary steps, such as connecting dapps, searching for tokens, etc. Multi-send feature With the multi-send feature, we enable users to send tokens to multiple addresses simultaneously. Currently, it is available for 13 blockchains. Multiple languages supported 12 different languages are now supported for global users. Hardware wallet support We support users to connect to prominent hardware wallets on the market, including Ledger NanoS, Ledger NanoX, and Trezor, ensuring the security of user assets. Install and experience the top-tier wallet now! Need help? Contact us - Live chat: https://livechat.coin98.com/ - Email: support@coin98.com

4,7/5978 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

chanhday linhchi14 thg 6, 2024

súc sinh cyborg_heroes bắt dùng ví ghẻ này

1 người thấy bài đánh giá này không hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Phạm Thị Hoàng Oanh (Fatima Phạm)3 thg 5, 2024

Ẹc... không thể kết nối ví vào trang https://dagora.xyz mặc dù đã download và cài vào trình duyệt luôn rồi. Cứ click vào thì lại bảo "chưa cài..." nên chẳng thể trải nghiệm vụ free NFT Contrarians.

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Minh pham2 thg 1, 2024

dùng tàm tạm

Chi tiết

 • Phiên bản
  9.5.2
 • Đã cập nhật
  20 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  31.54MiB
 • Ngôn ngữ
  9 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  hi@coin98.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Fin Wallet For Sei

3,6(24)

The fastest and easiest-to-use Sei wallet

IDriss

4,7(43)

A more usable web3 for everyone.

Fluvi Wallet

2,8(85)

Fluvi

Petra Aptos Wallet

4,9(1,7 N)

A crypto wallet on Aptos.

Manta Wallet

3,6(79)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Leap Cosmos Wallet

4,3(137)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Fire Wallet

4,8(293)

Fire is a tool that makes Web3 simple, by showing you what happens at the smart contract level in a human-readable format.

Compass Wallet for Sei

2,9(45)

A crypto wallet for Sei Blockchain, brought to you by the Leap Wallet team.

Shell Wallet

4,9(75)

Shell Wallet is a browser extension wallet for the Inter blockchain ecosystem.

Zerion: Wallet for Web3 & NFTs

4,7(701)

A crypto wallet for everything onchain. Browse, own, and unlock the new internet.

Pontem Crypto Wallet - Eth, Sol, BTC +

4,9(1,1 N)

Web3 | DeFi | NFTs | Aptos, Ethereum, Bitcoin, & Solana

Taho

4,4(71)

The community owned and operated Web3 wallet.

Fin Wallet For Sei

3,6(24)

The fastest and easiest-to-use Sei wallet

IDriss

4,7(43)

A more usable web3 for everyone.

Fluvi Wallet

2,8(85)

Fluvi

Petra Aptos Wallet

4,9(1,7 N)

A crypto wallet on Aptos.

Manta Wallet

3,6(79)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Leap Cosmos Wallet

4,3(137)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Fire Wallet

4,8(293)

Fire is a tool that makes Web3 simple, by showing you what happens at the smart contract level in a human-readable format.

Compass Wallet for Sei

2,9(45)

A crypto wallet for Sei Blockchain, brought to you by the Leap Wallet team.

Các ứng dụng của Google