Clear Cache
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Clear Cache

Clear Cache

clearcache.io
Nổi bật
4,5(

1,1 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Clear your cache and browsing data with a single click of a button.

Quickly clear your cache with this extension without any confirmation dialogs, pop-ups or other annoyances. You can customize what and how much of your data you want to clear on the options page, including: App Cache, Cache, Cache Storage, Cookies, Advanced, File Systems, IndexedDB, Local Storage, Service Workers, WebSQL, Browser Data, Downloads, Form Data, History and Passwords. Cookies can either be removed globally, only for certain domains or for everything except for certain domains. ~~~ Change Log: Version 2.0.0 - June 3, 2024 - Upgraded to Chrome Extensions Manifest V3 - Better privacy by removing <all_urls> and cookies permissions - UI and code rewritten from scratch using modern standards - Added Last 15 Minutes time period - Added options save status indicator - Directly preview and link to key board shortcut in options - Fix auto reload in saved tab groups Version 1.1.4 - July 11, 2021 - Simplified options to replace tabs permission with activeTab Version 1.1.3 - April 11, 2020 - Added cacheStorage and serviceWorkers options - Updated icon for better dark mode and high dpi support - Updated keyboard shortcut link in Options page Version 1.1.1 - September 21, 2014 - Fixed issue with descriptions not appearing Version 1.1 - September 21, 2014 - Added descriptions for data types to remove

4,5/51,1 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Trung Nguyễn10 thg 1, 2019

Rất tốt

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Song Vi Cuoc12 thg 12, 2016

Tuyet

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.0.0
 • Đã cập nhật
  3 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  542KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@clearcache.io
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Window Resizer

4,3(2,3 N)

Resize the browser window to emulate various screen resolutions.

CSSViewer

4,4(366)

A simple CSS property viewer.

WebRTC Control

4,4(170)

Have control over WebRTC (disable | enable) and protect your IP address.

Alt & Meta viewer

4,2(10)

Bạn có thể xem Alt hoặc tiêu đề thuộc tính đã được thiết lập trong các hình ảnh trong các mẹo công cụ. Tiêu đề của tiêu đề, bạn có…

Clear Cache

4,3(33)

A true one-click cache clearing button for web developers. That's it.

Web Developer

4,5(2,8 N)

Adds a toolbar button with various web developer tools.

Fingerprint Spoofing

3,1(58)

Modify your broswer fingerprint!

Clear Session

4,5(74)

Clear cookies, session and local storage from current website with a single click.

User-Agent ngẫu nhiên (Thay đổi)

4,5(317)

Tự động thay đổi User-Agent của bạn thành một dòng được chọn ngẫu nhiên, từ đó ẩn User-Agent thực của bạn

Cache Cleaner

3,4(5)

Easily clear browser's cache via toolbar popup.

Clear Cache Shortcut

4,4(97)

Quickly clear all your browser cache with a single click.

Endless Page Scroller

2,5(8)

This extension allows you to start and stop the endless scrolling down on the pages of sites where this is possible.

Window Resizer

4,3(2,3 N)

Resize the browser window to emulate various screen resolutions.

CSSViewer

4,4(366)

A simple CSS property viewer.

WebRTC Control

4,4(170)

Have control over WebRTC (disable | enable) and protect your IP address.

Alt & Meta viewer

4,2(10)

Bạn có thể xem Alt hoặc tiêu đề thuộc tính đã được thiết lập trong các hình ảnh trong các mẹo công cụ. Tiêu đề của tiêu đề, bạn có…

Clear Cache

4,3(33)

A true one-click cache clearing button for web developers. That's it.

Web Developer

4,5(2,8 N)

Adds a toolbar button with various web developer tools.

Fingerprint Spoofing

3,1(58)

Modify your broswer fingerprint!

Clear Session

4,5(74)

Clear cookies, session and local storage from current website with a single click.

Các ứng dụng của Google