Cleaner History Browser - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Cleaner History Browser

Cleaner History Browser

Nổi bật
5,0(

4 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Clean browser hisotry

Our program is a simple application that cleans your browser history and speeds up your browser. To begin utilizing this program, click the Add to Chrome button. My browser is quite sluggish. What should I do? The issue with all browsers is that they become sluggish and awkward after a time. Launching, loading websites, and opening and closing tabs all take time. That is when you should consider removing the web cache, history of visited websites, cookies, and so on. With just one click, delete all of your cookies, cache, and history in Google Chrome! The Chrome browser may be sped faster using this plugin.

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.7.1
 • Đã cập nhật
  12 tháng 7, 2022
 • Nhà cung cấp
  Browser History Cleaner
 • Kích thước
  804KiB
 • Ngôn ngữ
  37 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  nayeligibbs@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Xóa lịch sử & bộ nhớ cache trên web

4,7(115)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrome chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Delete Cookies - Clear Cookies

4,6(287)

The Cleaner efficiently removes Cache, Cookies, Downloads, and History from Chrome Browser, ensuring your privacy is safeguarded.…

History & Cache Cleaner cho Google Chrome™

4,6(696)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrom ein chỉ bằng một cú nhấp chuột!

History AutoDelete

4,2(27)

Control Your History! Choose to Auto Delete Certain History and/or Auto Clean Older History

Chrome History Cleaner

4,4(22)

Clears the chrome browser history automatically on browser start. You can also schedule to clear chrome history periodically.

Browser History Cleaner

5,0(4)

Delete chrome browser history by date range and keywords

Miracle Cache Cleaner

5,0(11)

Clean your browser history, cache and cookies in just one click using Miracle Cache Cleaner

One Click Cache Cleaner by Antonio Viola

0,0(0)

This simple extension delete all browser storage cache data and refresh the current tab with one click!

Ultimate Auto History Cleaner

4,1(56)

Ultimate Auto History Cleaner keeps your chrome information safe by removing browsing data for you automatically.

History Cleaner

4,0(24)

A single-click browser history cleaner. You can wipe your browser history for a configurable period.

Lịch sử & Cache Cleaner

4,7(456)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrome chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Xóa lịch sử

4,0(4)

Xóa lịch sử duyệt web và tìm kiếm trực tiếp từ thanh công cụ của trình duyệt. Xóa cookie, lịch sử và bộ nhớ cache chỉ bằng một cú…

Xóa lịch sử & bộ nhớ cache trên web

4,7(115)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrome chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Delete Cookies - Clear Cookies

4,6(287)

The Cleaner efficiently removes Cache, Cookies, Downloads, and History from Chrome Browser, ensuring your privacy is safeguarded.…

History & Cache Cleaner cho Google Chrome™

4,6(696)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrom ein chỉ bằng một cú nhấp chuột!

History AutoDelete

4,2(27)

Control Your History! Choose to Auto Delete Certain History and/or Auto Clean Older History

Chrome History Cleaner

4,4(22)

Clears the chrome browser history automatically on browser start. You can also schedule to clear chrome history periodically.

Browser History Cleaner

5,0(4)

Delete chrome browser history by date range and keywords

Miracle Cache Cleaner

5,0(11)

Clean your browser history, cache and cookies in just one click using Miracle Cache Cleaner

One Click Cache Cleaner by Antonio Viola

0,0(0)

This simple extension delete all browser storage cache data and refresh the current tab with one click!

Các ứng dụng của Google