Chuông Chánh Niệm
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Chuông Chánh Niệm

Chuông Chánh Niệm

www.nguyensan.me
4,7(

169 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

A bell that reminds us to breathe and be mindful of our body and mind.

Version 1.2 Added internationalization. Added the options to change number of bells Version 1.1.5 Fix bugs to cause BellOfMindfulness to not run at first install for some users. Fix bugs to display notification when bell in not enable in first run. Version 1.1.2 Update icons Version 1.1 Updated with option to turn bell on and off. Version 1 Brand new Bell of Mindfulness. About the Extension: In the busy time of our daily life, we let our mind float away to many distractions. We forget about our body, our breath, and our mind; we forget about the unity of our mind and body. In order to remind us of this unification, the bell of mindfulness is meant for us to bring our mind back to our body. When we hear the sound of the bell, please stop what we are doing and take three breaths to bring our mind back to our body. Let this unification happen and be happy in the present moment.

4,7/5169 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

nhat nguyen31 thg 5, 2023

mình có thể thêm cài đặt tiếng chuông trùng với mốc thời gian như 12h, 13h, 14h.... thì sẽ hay hơn

Có 2/2 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Van Nguy18 thg 5, 2021

Xin cảm ơn Thầy và Nguyen San!

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Dung Nguyen12 thg 1, 2021

cảm ơn !

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2.3
 • Đã cập nhật
  23 tháng 4, 2015
 • Kích thước
  2.34MiB
 • Ngôn ngữ
  2 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google