Christophe Lopez-Huici - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Christophe Lopez-Huici là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ và là hoạ sĩ hoạt hoạ chuyên về mô hình đất sét. Bị âm nhạc thu hút, ông thường…

Christophe Lopez-Huici là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ và là hoạ sĩ hoạt hoạ chuyên về mô hình đất sét. Bị âm nhạc thu hút, ông thường làm việc với các nhóm nhạc độc lập và tác phẩm của ông thường được trưng bày tại các phòng triển lãm NY.

4,6/5296 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3
 • Đã cập nhật
  10 tháng 10, 2011
 • Nhà cung cấp
  extensions@chromium.org
 • Kích thước
  405KiB
 • Ngôn ngữ
  46 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  extensions@chromium.org
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google