Christophe Lopez-Huici
Christophe Lopez-Huici માટે આઇટમના લોગોની છબી

Christophe Lopez-Huici

થીમ1,000 વપરાશકર્તાઓ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ
આઇટમ મીડિયા 2 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

Christophe Lopez-Huici is an illustrator and claymation animator. Very involved in music, he commonly works with independent bands…

Christophe Lopez-Huici is an illustrator and claymation animator. Very involved in music, he commonly works with independent bands and his work is regularly exhibited in NY galleries.

5માંથી 4.6296 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  3
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  10 ઑક્ટોબર, 2011
 • ઑફરકર્તા
  extensions@chromium.org
 • કદ
  405KiB
 • ભાષાઓ
  46 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  ઇમેઇલ
  extensions@chromium.org
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

સપોર્ટ

Google ઍપ્લિકેશનો