Christmas Sudoku 4U
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Christmas Sudoku 4U

Christmas Sudoku 4U

1 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

*** CHRISTMAS EDITION! *** Certainly one of the best - yet to be discovered - free sudoku app ! Unlimited automatically…

*** CHRISTMAS EDITION! *** Certainly one of the best - yet to be discovered - free sudoku app ! Unlimited automatically generated puzzles - Small package (1 Mb that will fit and execute fastly on every phone) - Clear and simple interface for the best game play experience - Funny variants with iconic themes (sports, animals,...) ! Get it for you and your family ! Recommend it to your friends ! ;-D

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.8
 • Đã cập nhật
  2 tháng 4, 2015
 • Kích thước
  1.1MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google