chitt.chat: ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ చాట్! - Chrome వెబ్ స్టోర్
chitt.chat: ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ చాట్!‌కు సంబంధించి ఐటెమ్ లోగో

chitt.chat: ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ చాట్!

chitt.chat
ఫీచర్ చేయబడినవి
5.0(

6 రేటింగ్‌లు

)
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ చాట్! మీరు ఉన్న సైట్‌లో ఉన్న ప్రజలతో చాట్ చేయండి.

🌐 Discover a new dimension of online interaction with chitt.chat! Instantly connect and chat with others who are browsing the same website as you. Whether you’re discussing a breaking news article, watching a YouTube video with others, sharing thoughts on a blog, or seeking advice on a tutorial, chitt.chat brings conversations to you, effortlessly and in real-time. 💬 **Key Features:** - **Universal Chat Rooms:** No matter what website you're on, chitt.chat lets you engage in live discussions with others on the same page. Feel the pulse of active conversations wherever you are on the web. - **Customizable Profiles:** Make your profile uniquely yours! Customize your information to connect with other users more meaningfully. - **See Live User Count:** Curious about how popular a site is right now? View the number of active users on any site at any given moment, and join the busiest, most engaging discussions. - **Site and Room Level Connectivity:** Choose your level of engagement. Participate in wide site-level chats or join room-level discussions for more specific interests and topics. 🔄 **Easy to Use:** Using chitt.chat is as simple as clicking an icon. Once installed, the tool seamlessly integrates into your browsing experience without any complicated setups or configurations. Start a live chat instantly! 🌍 **Be Part of a Global Community:** Join an ever-growing community of users who are eager to share, learn, and engage. From everyday enthusiasts to hardcore fans, chitt.chat lets you connect with like-minded individuals across the globe. 🔒 **Privacy and Security:** Your privacy matters to us! chitt.chat doesn't store sensitive user data. Install chitt.chat today and transform the way you interact on the web! Live chat on every website is not just possible; it's one click away. Start engaging in meaningful conversations on your favorite sites right now! 🚀

5కు 56 రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  2.1.2
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  26 ఏప్రిల్, 2024
 • సైజ్‌
  2.33MiB
 • భాషలు
  55 భాషలు
 • డెవలపర్
  వెబ్‌సైట్
  ఈమెయిల్‌
  Chittchatapp@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటా కలెక్షన్, అలాగే దాని వినియోగానికి సంబంధించి chitt.chat: ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ చాట్! కింది సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేసింది. మరింత వివరణాత్మక సమాచారాన్ని డెవలపర్ గోప్యతా పాలసీ‌లో కనుగొనవచ్చు.

ఈ కింది వాటిని chitt.chat: ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ చాట్! హ్యాండిల్ చేస్తుంది:

వ్యక్తిగతంగా గుర్తించగలిగే సమాచారం
ప్రామాణీకరణ సమాచారం
వ్యక్తిగత కమ్యూనికేషన్‌లు
లొకేషన్

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

మద్దతు

సంబంధించినవి

Chatension

5.0(8)

Chat on any url

Social Attache

0.0(0)

Automate your social media prospecting and follow-up with the only tool that covers all the bases for network marketers.

LeadhuntAI - Chrome Extension

4.6(11)

This extension will allow you to easily retrieve session cookies each time you use Leadhunt

Space Bubbles Shooter

0.0(0)

Play the classic and most addictive bubble game for FREE, match 3 colors and clear levels. Don't miss out on this fun relaxing game

Live Chat for ALL websites

5.0(3)

Chat with everyone on same website, just like a live chat in livestreams

Ducking Extension - Ducking.id

5.0(13)

Memudahkan pengguna DuckingDelivery untuk menambahkan produk dari Taobao, Tmall, 1688 dan mengeksport ke Excel (Form customer)

Discogs Diggr

4.0(1)

shows videos next to the releases on a store's page

Clear Portal Cache

5.0(1)

Clearing the cache with a single click!

HiYo

5.0(8)

Chat anonymously with people on same website

Twitter Reaction Counter

0.0(0)

This extension get list of Like/Retweet on a tweet

TruthGPT - No Hallucinations, only Truth

3.3(3)

Nothing But the Truth

Redense Clip

0.0(0)

A companion to RedenseAI that lets you save links from around the web to your RedenseAI account.

Chatension

5.0(8)

Chat on any url

Social Attache

0.0(0)

Automate your social media prospecting and follow-up with the only tool that covers all the bases for network marketers.

LeadhuntAI - Chrome Extension

4.6(11)

This extension will allow you to easily retrieve session cookies each time you use Leadhunt

Space Bubbles Shooter

0.0(0)

Play the classic and most addictive bubble game for FREE, match 3 colors and clear levels. Don't miss out on this fun relaxing game

Live Chat for ALL websites

5.0(3)

Chat with everyone on same website, just like a live chat in livestreams

Ducking Extension - Ducking.id

5.0(13)

Memudahkan pengguna DuckingDelivery untuk menambahkan produk dari Taobao, Tmall, 1688 dan mengeksport ke Excel (Form customer)

Discogs Diggr

4.0(1)

shows videos next to the releases on a store's page

Clear Portal Cache

5.0(1)

Clearing the cache with a single click!

Google యాప్‌లు