Support: Chart Trader - Tracking Multiple Charts
Item logo image for Chart Trader - Tracking Multiple Charts

Chart Trader - Tracking Multiple Charts

chart-trader.com
Featured
4.0(

8 ratings

)

13 support issues

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

qui

Feb 6, 2024

CFD

vol avec anydesk

Hiếu Đinh

Aug 21, 2023

Chỉ báo

Có cách nào để tắt hết toàn bộ chỉ báo mặc định chỉ hiện thị mỗi biểu đồ nến thôi k.

Lê Thanh Tiệp

Jun 18, 2023

sự cố

không sử dụng được

Binh Dinh

Nov 21, 2022

LỖI

LỖI KHÔNG MỞ ĐƯỢC CHATS CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Binh Dinh

Nov 21, 2022

LỖI

KHÔNG MỞ ĐƯỢC CHATS BÊN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Dung Tran

Jun 13, 2022

chart Trader

ho tro toi cai dac phan mem nay

Malan du Preez

Mar 4, 2022

Charts are lagging with 2 hrs

Good Morning
I see that all the charts are lagging with 2 hrs. Can this be addressed somehow? If installed as Chrome extension, can I subscribe and get real-time charts please or what can be done about this?

HẠNH ĐẶNG THỊ XUÂN

Dec 13, 2021

Xuân Hạnh

How to use?

Hiep Vu

Sep 17, 2021

hướng dẫn xử dụng singnalfx.pro

tôi ngupời mới chưa biết xử dụng . nhờ hướng dẫn giúp ah.thanks

Mihkel Põldoja

Aug 14, 2021

How to end my subscription?

How to end my subscription?

Google apps