CCSD iReady Kiosk App
Hình ảnh biểu trưng của mục cho CCSD iReady Kiosk App

CCSD iReady Kiosk App

www.cherrycreekschools.org/InstructionalTech/Documents
4,0(

1 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

This Kiosk app is designed for students in CCSD who are taking iReady assessments on Chromebooks. This app will run without…

This Kiosk app is designed for students in CCSD who are taking iReady assessments on Chromebooks. This app will run without students logging into the Chromebook

4/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  3 tháng 10, 2016
 • Kích thước
  423KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google