Cats Puzzle - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Our cats and kittens jigsaw puzzles are 100% free and fun for adults and youths! Use your mouse or finger to slide the puzzle…

Our cats and kittens jigsaw puzzles are 100% free and fun for adults and youths! Use your mouse or finger to slide the puzzle pieces to the right place and recreate all the cats and kittens. Our game has lot's of different beautiful pictures. So many pretty cats, nom cat and super cute kittens. Every picture is cut into small jigsaw pieces and mixed up. Slide the jigsaw pieces to the right place and the beautiful cat or kitten wil appear. The more you advance, the harder the puzzle gets! The game as 4 different skill levels: • 10 levels of 3x3 jigsaw pieces • 20 levels of 4x4 jigsaw pieces • 23 levels of 5x5 jigsaw pieces • 19 levels of 6x6 jigsaw pieces Rate and +1 our game if you like it and also download our other games! Copyright © MadRabbit Studio

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  7.2
 • Đã cập nhật
  15 tháng 2, 2016
 • Nhà cung cấp
  MadRabbit
 • Kích thước
  8.08MiB
 • Ngôn ngữ
  39 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google