Cars for kids, agriculture
Cars for kids, agriculture தயாரிப்பின் லோகோ படம்

Cars for kids, agriculture

42 பயனர்கள்
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்

மேலோட்டப் பார்வை

Simple android game for kids from real environment. Android game with cars, tractors, excavators, from from agricultural industry.…

Simple android game for kids from real environment. Android game with cars, tractors, excavators, from from agricultural industry. Cars for boys are flashing lights. Click and flash lights. Touch the screen and start engine. If you are interested you can list all other pictures of machines on google images directly from game. You can access youtube videos of machines on Youtube directly from this game. Text to speach engine will read the names of your machines. Game for small kids learning playing with tablet and kids interesting of machines. Game included tractor, excavator, trucks, car, van, harvesters, silos, horses, agricultural machinery, flatbed, animals, farming, nature and many other. New machines and backgrounds comming soon for free with updates. Become our friends on facebook: https://www.facebook.com/androidgamesforkids

0/5ரேட்டிங்குகள் இல்லை

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  2.4
 • சமீபத்தியது
  3 ஏப்ரல், 2015
 • அளவு
  41.67MiB
 • மொழிகள்
  54 மொழிகள்
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவைச் சேகரிப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது தொடர்பான எந்தத் தகவலையும் டெவெலப்பர் வழங்கவில்லை.
Google ஆப்ஸ்