Công cụ tìm phông chữ - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Công cụ tìm phông chữ

Công cụ tìm phông chữ

fontfinder.app
3,9(

7 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Công cụ tìm phông chữ cho hình ảnh, văn bản và trang web để kiểm tra gia đình phông chữ, kích thước, chiều cao

Install the Font Finder Chrome extension to check font size, font style, font family and line-height, and font-weight. It is the easiest method to identify font details on a webpage. What Font Finder Chrome extension Captures: - ✅RGB Color Codes of Fonts ✅Font Family ✅Font Size ✅Line Height ✅Font Weight ✅Font Style Who can use Font Finder for Chrome: - Web Developers: To create a beautiful website web developers need to use attractive fonts & this extension will surely help them to pick the right font details very quickly. Freelancers: Freelancers can use this extension if their client needs to have the same font style as their competitor’s website. Designers: It can make a huge difference if you choose the right font style for your website. Fonts can have a profound psychological impact on visitors and affect their ability to read your content. How To Use : >>Click on the “Add to chrome” option to install the add-on >>Tap on “Find Font” then it will enable the pointer >>Move the mouse pointer to any word for which you want to get font details. >>Once you click on the word you will get all the font details. >>You can also save the font styles for further use Version 0.1.1 Changes: >>Bug fixes

3,9/57 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.2
 • Đã cập nhật
  15 tháng 3, 2023
 • Kích thước
  65.39KiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  fontfinderext@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có thể bạn cũng thích…

Font Finder

4,5(170)

An easy-to-use font inspector to get CSS styles of the selected element

What Font - HTML Font

4,1(203)

Trying to identify the font on a web page? With WhatFont, Font Finder, Fonts Determiner, and Which Font Finder, it's easy to…

Tìm phông chữ

4,8(221)

Dễ dàng kiểm tra, tìm tên phông chữ được sử dụng trên bất kỳ trang web nào

FontFinder & WordCounter

4,2(5)

This extension can help you find the font of a text, identify colors, and count the number of words and characters in that text.

Các ứng dụng của Google