Công cụ hỗ trợ tính mức đóng, mức hưởng BHXH
Item media 1 screenshot

Overview

Công cụ hỗ trợ tính mức đóng, mức hưởng cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Các chức năng hiện tại: - Nhập số sổ và tự động tìm kiếm theo dữ liệu TST - Lấy theo dữ liệu tìm kiếm TST, lịch sử chỉnh sửa gần nhất - Nhập tay toàn bộ A - Z - Bảng quá trình có các tính năng giúp kiểm soát trùng và tối ưu thao tác người dùng: sửa, xóa, thêm dòng vào vị trí trên hoặc dưới 1 hàng bất kỳ, chọn lại quá trình theo danh sách hồ sơ cá nhân, lọc quá trình tự động, khôi phục quá trình gốc - Cập nhập mức lương cơ sở, hệ số trượt giá từ trước đến nay - Tự động kiểm tra bảng quá trình, hiển thị cảnh báo nếu có giai đoạn trùng, cần phiên lương... - Tính ngược với các tham số: Mức lương mong muốn, Giới hạn tổng số tiền thực đóng - Chế độ tính: + Hưu trí: tùy chọn 1 trong các phương thức đóng theo luật BHXH, tùy chọn lặp lại đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, đủ 20 năm đóng, tính tổng số tiền cần đóng thực tế, mức lương được hưởng + BHXH 1 lần: tùy chọn điều kiện hưởng - Dự tính tương lai: dự tính đến tháng cuối đóng BHXH hoặc tháng đề nghị nghỉ hưu, tùy chọn áp dụng hoặc không áp dụng các tham số dự tính

0 out of 5No ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.2.0
 • Updated
  April 24, 2024
 • Offered by
  tquang031193
 • Size
  8.65MiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  Email
  tquang031193@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Related

HindustanGPT: GPT in Indian Language on Google™

0.0(0)

ChatGPT™ on all Google™ searches in Indian languages.

add to tinypin

0.0(0)

add to tinypin context menu plugin

致远浏览器助手

0.0(0)

1、可以在chrome浏览器中打开IE浏览器并进行页面跳转 2、后续可提供native能力的扩展

Hỗ trợ tạm tính lương hưu và số tiền phải nộp

0.0(0)

Hỗ trợ tính lương hưu và số tiền phải nộp cho người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Vietnam Social Security Internal

1.8(25)

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Plugin tính chế độ BHXH

5.0(2)

Hỗ trợ tính chế độ BHXH. By LamChen

Delete the Element

0.0(0)

Right click on any element and click Delete Element to remove them

neo4j Commander

0.0(0)

Edit, Clone, Merge, Calculate, Undo, Bookmarks, and much much more

GrammarBot

0.0(0)

Check your text for any spelling and/or grammatical errors

daisy WarekiConv

0.0(0)

ページ内の和暦(昭和・平成・皇紀など)を西暦に自動変換します。 変換した西暦は和暦の後ろに挿入して表示されます。

Emoji keyboard

5.0(1)

Replaces discord and GitHub emojis automagically in any editable field

Monaco Viewer Plugin

5.0(1)

Monaco Viewer Plugin for viewing code in the browser

HindustanGPT: GPT in Indian Language on Google™

0.0(0)

ChatGPT™ on all Google™ searches in Indian languages.

add to tinypin

0.0(0)

add to tinypin context menu plugin

致远浏览器助手

0.0(0)

1、可以在chrome浏览器中打开IE浏览器并进行页面跳转 2、后续可提供native能力的扩展

Hỗ trợ tạm tính lương hưu và số tiền phải nộp

0.0(0)

Hỗ trợ tính lương hưu và số tiền phải nộp cho người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Vietnam Social Security Internal

1.8(25)

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Plugin tính chế độ BHXH

5.0(2)

Hỗ trợ tính chế độ BHXH. By LamChen

Delete the Element

0.0(0)

Right click on any element and click Delete Element to remove them

neo4j Commander

0.0(0)

Edit, Clone, Merge, Calculate, Undo, Bookmarks, and much much more

Google apps