Support: Công Cụ Đặt Hàng PIGET
Item logo image for Công Cụ Đặt Hàng PIGET

Công Cụ Đặt Hàng PIGET

piget.vn

1 support issue

For additional help, check out the developer's support site.

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

Harleen

Nov 27, 2023

không cài được

Do máy tính đời cú hết nâng được hệ điều hành nên không cài được app, đề nghị NSX cho available thêm version cũ của app để có thể sử dụng với máy đời cũ

Google apps