Công Cụ Đặt Hàng NHT
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

NHT EXPRESS công cụ đặt hàng trực tuyến

Công cụ Đặt Hàng Vận chuyển vanchuyennht.com giúp bạn mua hàng trang taobao dễ dàng Với công cụ đặt hàng online của vanchuyennht.com các bạn có thể dễ dàng mua hàng từ các website Taobao, 1688.com, Tmall.com và ship hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

5/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  4.1
 • Đã cập nhật
  12 tháng 7, 2022
 • Nhà cung cấp
  ONG EXPRESS
 • Kích thước
  450KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Ong Express
  R6 RoyalCity, Thanh Xuan Ha Noi, HN 70000 Việt Nam
  Email
  ongexpress.com@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Công Cụ Đặt Hàng NHT đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Công Cụ Đặt Hàng NHT xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google