Công cụ đặt hàng GiaTinLogistics.vn - Chrome Web Store
Item media 1 screenshot

Overview

Công cụ hỗ trợ khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ các trang thương mại điện từ

Công cụ đặt hàng của GiaTinLogistics trên trình duyệt Chrome và Cốc Cốc - Đặt hàng đơn giản, dễ dàng hơn trên các website 1688, tmall, taobao - Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách sản phẩm yêu thích

0 out of 5No ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.0
 • Updated
  April 13, 2024
 • Offered by
  google.com
 • Size
  5.83MiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  Email
  hosivan90@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data. To learn more, see the developer’s privacy policy.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Related

QR Baokim - HRV

0.0(0)

Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim

NHOD Order

4.8(25)

Ứng dụng của nhaphangorder.vn

Công cụ đặt hàng của Đặt hàng siêu tốc

0.0(0)

Công cụ đặt hàng của Đặt hàng siêu tốc trên trình duyệt Chrome và Cốc Cốc

Danh mục ngành kinh tế, nghề...

5.0(14)

Tra cứu ngành kinh tế,tra cứu nghề, tra cứu danh mục nước, tra cứu sản phẩm ngành công nghiệp, tra cứu mã đào tạo, tra cứu dân tộc

Công cụ đặt hàng trên GiaoNhanUyTin.Com

0.0(0)

Công cụ đặt hàng Trung Quốc của GiaoNhanUyTin

Công cụ thanh toán hộ

0.0(0)

Công cụ thanh toán hộ trên trình duyệt Chrome và Cốc Cốc

XingYun Order

0.0(0)

Công cụ hỗ trợ đặt hàng XingYun

Hỗ trợ tạm tính lương hưu và số tiền phải nộp

0.0(0)

Hỗ trợ tính lương hưu và số tiền phải nộp cho người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Công cụ đặt hàng Hưng Thịnh Logistic 1

5.0(8)

Công cụ Đặt Hàng Vận chuyển Hưng Thịnh Logistic giúp bạn mua hàng trang taobao dễ dàng

SOC Order

5.0(11)

Ứng dụng của nhaphangorder.vn

Đánh giá nhanh - DTU

4.7(3)

Tiện ích đánh giá nhanh giảng viên trường đại học Duy Tân

nhaphangtocdo.vn

5.0(18)

Công cụ hỗ trợ đặt hàng nhaphangtocdo.vn

QR Baokim - HRV

0.0(0)

Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim

NHOD Order

4.8(25)

Ứng dụng của nhaphangorder.vn

Công cụ đặt hàng của Đặt hàng siêu tốc

0.0(0)

Công cụ đặt hàng của Đặt hàng siêu tốc trên trình duyệt Chrome và Cốc Cốc

Danh mục ngành kinh tế, nghề...

5.0(14)

Tra cứu ngành kinh tế,tra cứu nghề, tra cứu danh mục nước, tra cứu sản phẩm ngành công nghiệp, tra cứu mã đào tạo, tra cứu dân tộc

Công cụ đặt hàng trên GiaoNhanUyTin.Com

0.0(0)

Công cụ đặt hàng Trung Quốc của GiaoNhanUyTin

Công cụ thanh toán hộ

0.0(0)

Công cụ thanh toán hộ trên trình duyệt Chrome và Cốc Cốc

XingYun Order

0.0(0)

Công cụ hỗ trợ đặt hàng XingYun

Hỗ trợ tạm tính lương hưu và số tiền phải nộp

0.0(0)

Hỗ trợ tính lương hưu và số tiền phải nộp cho người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Google apps