Công cụ đặt hàng AchinhNgachVN
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Công cụ Đặt hàng trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+.

Tiện ích AchinhNgachVN cung cấp các tính năng: - xem giá sản phẩm bằng tiền việt - thêm sản phẩm giỏ hàng achinhngach

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  15 tháng 9, 2021
 • Nhà cung cấp
  achinhngachvn
 • Kích thước
  47.92KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Email
  achinhngachvn@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay
Các ứng dụng của Google