Broom Cookie Cleaner & Cookie Editor - Tốt nhất cho Chrome - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Broom Cookie Cleaner & Cookie Editor - Tốt nhất cho Chrome

Broom Cookie Cleaner & Cookie Editor - Tốt nhất cho Chrome

www.broomcookiecleaner.com
Nổi bật
4,9(

11 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Broom Cookie Cleaner & Cookie Editor - Giải pháp MIỄN PHÍ tốt nhất của bạn để làm sạch cookie và lịch sử. Tải xuống miễn phí và dễ…

Broom Cookie Cleaner - Your best FREE solution for cookies and history cleaning. Free Download and easy to use. Hello and welcome to your experience with Broom. Broom is a cookie cleaner tool used for privacy and cleaning your browser from unwanted data that might interfere with your daily browsing. Broom also cleans your history and many other options: - Cookie: HTTP cookies (also called web cookies, Internet cookies, browser cookies, or simply cookies) are small blocks of data created by a web server while a user is browsing a website and placed on the user's computer or other devices by the user's web browser. - History: Your History page shows the web pages you've visited on Chrome in the last 90 days. It doesn't store Chrome pages you've visited like chrome://settings, pages you've visited in Incognito mode, or pages you've already deleted from your browsing history. - Downloads: Your Downloads history is stored on your browser every time a user downloads something from the web. - Cache: Clearing the Cache and Cookies from a web browser is an important first step for almost any troubleshooting for internet browsing. The 'cache' is a tool used by your internet browser to speed up the page-loading process. However, sometimes it can cause a problem when websites are updated and developed as files saved in the cache may conflict with what's coded into the website. - Passwords: Passwords are stored on your browser for future use, which may cause some problems as certain websites might attempt to get to your passwords. - From Data: Form data is data stored on your browser for future use and an easier way to complete your forms, but also a way to not be private on the web. Choose from multiple options for cleaning your browser and when to do it by using our intervals: -Last hour -Last 24 hours -Last 4 weeks -All time Have more control over your privacy by cleaning what you would like, the whole browser or only your current tab. Just add this to your chrome browser and protect your privacy by erasing your footprints from the web. Also for other content please check our new website. https://toppost.ro/blog

4,9/511 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.0.0
 • Đã cập nhật
  14 tháng 2, 2024
 • Kích thước
  2.74MiB
 • Ngôn ngữ
  23 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  pitaroiu.bogdan@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Browser Cleaner tool - clean downloads & cookies

2,0(2)

Browser Cleaner allows to clear all traces of your browser activity. Delete your search history, clean cookies, clean downloads.

Easy Cookie Editor

4,6(8)

Easy Cookie Editor is a cookie manager. Control your cookies! You can add, delete, edit and search.

Cookie Editor

5,0(16)

Trình chỉnh sửa Cookie đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép bạn nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và xóa cookie mà không cần rời khỏi tab của…

Clean Cache:Cookies History, Cached & Files

3,9(23)

Easily clears all of the data that clogs up your memory & battery: cookies, browsing history, cached images & files, and more!

Lịch sử & Cache Cleaner

4,7(456)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrome chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Miracle Cache Cleaner

5,0(11)

Clean your browser history, cache and cookies in just one click using Miracle Cache Cleaner

Delete Cookies - Clear Cookies

4,6(287)

The Cleaner efficiently removes Cache, Cookies, Downloads, and History from Chrome Browser, ensuring your privacy is safeguarded.…

History & Cache Cleaner cho Google Chrome™

4,6(695)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrom ein chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Best Cleaner - Downloads Cleaner

4,8(1 N)

Boost your browser's performance with the best cleaner for Chrome! Say goodbye to cluttered caches and browsing data. Quickly…

ChRAM: Simple Browsing Data Cleaner

4,7(7)

Clean Browsing Data with ChRAM

Open Cookie Editor

4,7(3)

An open-source, minimalist cookie editor for chromium browsers.

Cookie Editor Pro

2,3(3)

An effective and user-friendly Cookie Editor Pro.

Browser Cleaner tool - clean downloads & cookies

2,0(2)

Browser Cleaner allows to clear all traces of your browser activity. Delete your search history, clean cookies, clean downloads.

Easy Cookie Editor

4,6(8)

Easy Cookie Editor is a cookie manager. Control your cookies! You can add, delete, edit and search.

Cookie Editor

5,0(16)

Trình chỉnh sửa Cookie đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép bạn nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và xóa cookie mà không cần rời khỏi tab của…

Clean Cache:Cookies History, Cached & Files

3,9(23)

Easily clears all of the data that clogs up your memory & battery: cookies, browsing history, cached images & files, and more!

Lịch sử & Cache Cleaner

4,7(456)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrome chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Miracle Cache Cleaner

5,0(11)

Clean your browser history, cache and cookies in just one click using Miracle Cache Cleaner

Delete Cookies - Clear Cookies

4,6(287)

The Cleaner efficiently removes Cache, Cookies, Downloads, and History from Chrome Browser, ensuring your privacy is safeguarded.…

History & Cache Cleaner cho Google Chrome™

4,6(695)

Xóa lịch sử trình duyệt, bộ nhớ cache và cookie cho Google Chrom ein chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Các ứng dụng của Google