Blood Sugar Manager
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Blood Sugar Manager

Blood Sugar Manager

leanweb.fr
3,2(

4 lượt xếp hạng

)
15 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Keep track of your blood sugar levels in an easy and convenient way. Blood Sugar Manager offers the following means to control your…

Keep track of your blood sugar levels in an easy and convenient way. Blood Sugar Manager offers the following means to control your diabetes: - A quick way to enter your blood glucose level. - The ability to check all your past measurements. - A converter, supporting two-way conversion between US unit (mg/dL) and international unit (mmol/L). - Statistics with the ability to compare your blood sugar levels with your own goals (Please consult your physician and set your maximum levels together). - Report generator: HTML reports can be created for the last 7, 15 or 30 days.

3,2/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.0
 • Đã cập nhật
  18 tháng 5, 2015
 • Kích thước
  1.52MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google