BK SIS
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Thông tin Sinh viên BKHN đăng kí học tập, các khóa học.. với thông tin được truy vấn trực tiếp từ trang sis.hust.edu.vn

Xem thông tin đăng kí môn học của sinh viên. Nội dung được lấy từ trang www.sis.hust.edu.vn Phạm Đức Mạnh Phạm Văn Tráng

3/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.1
 • Đã cập nhật
  22 tháng 4, 2014
 • Nhà cung cấp
  Nguyễn Đức Tiến
 • Kích thước
  401KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google