Support: BizStore Công cụ ký điện tử

1 support issue

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

nguyen nga

Dec 25, 2020

bhxh

Khi tôi nộp hồ sơ bhxh thì máy tính hiển thị : Không tìm thấy ứng dụng nền Vietnam Social Security Declaration. Vui lòng kiểm tra lại cài đặt hoặc tìm bật ứng dụng 'Vietnam Social Security Declaration' trong Start của Window. mặc dù tôi đã cài Vietnam Social Security Declaration về máy tính

Google apps