Biên Lai Điện Tử - VNPT - Chrome Web Store
Item media 4 screenshot
Item video thumbnail
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot
Item video thumbnail
Item video thumbnail
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot

Overview

Tiện ích hỗ trợ phát hành Biên lai điện tử VNPT.

Tiện ích mở rộng này được phát triển dành cho các khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Biên lai điện tử của VNPT Vĩnh Long. Nó giúp người dùng xuất bản Biên lai điện tử ngay trên popup của tiện ích. Chức năng chính: - Hỗ trợ xuất biên lai điện tử có mệnh giá. - Hỗ trợ xuất biên lai điện tử không mệnh giá. - Hỗ trợ đọc dữ liệu từ web một cửa để xuất biên lai. - Cấu hình các mệnh giá thường dùng. Quyền riêng tư: - Storage: dùng để lưu trữ các mệnh giá thường dùng và các thông tin API kết nối với hệ thống VNPT Invoice như url, username, password... Thông tin API được cung cấp cho người dùng khi đăng ký sử dụng hệ thống VNPT Invoice. - Truy cập html của trang web hiện tại. Tiện ích sử dụng tính năng này để giúp người dùng giảm thời gian nhập thông tin để phát hành biên lai điện tử. Tiện ích chỉ có thể đọc dữ liệu từ web "motcua.vinhlong.gov.vn". ================================ This extension is developed for customers who have registered to use VNPT Vinh Long's Electronic Receipt service. It helps users to publish Electronic Receipts on the extension popup. Main function: - Support to publishing Electronic Receipt with face value. - Support to publishing Electronic Receipt without face value. - Support to get data from one-stop web to publishing receipts. - Configure commonly used denominations. Privacy and rights: - Storage: used to store commonly used face values and API information connected to the VNPT Invoice system such as url, username, password... API information is provided to users when registering to use the VNPT Invoice system. - Access the html of the current web page. This extension uses this feature to help users reduce the time it takes to enter the information needed to issue electronic receipts. The utility only reads data from the web "motcua.vinhlong.gov.vn".

0 out of 5No ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.0.2
 • Updated
  December 25, 2022
 • Offered by
  SpacerZ
 • Size
  198KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  Email
  binhancktv@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

Biên Lai Điện Tử - VNPT has disclosed the following information regarding the collection and usage of your data.

Biên Lai Điện Tử - VNPT handles the following:

Website content

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Related

Update for Samsung Community

5.0(1)

Create and edit your community

Lazy CUHK Updated

5.0(2)

This is an updated and modified version of LazyCUHK. The original author has graduated and abandoned the project.

TopLine Shopping Find Best Prices in Amazon

0.0(0)

With Top Line Shopping extension you can find the best prices of any product on Amazon Stores

BuyNgon - Tiện ích mua hàng Mỹ về Việt Nam

5.0(29)

BuyNgon - Tiện ích giúp bạn mua hàng Quốc tế giá rẻ, dễ dàng và chính hãng 100%!

Âm Lịch Việt Nam - Lịch Vạn Niên Cho Người Việt

5.0(3)

Âm Lịch Việt Nam - Lịch Vạn Niên Cho Người Việt là một tiện ích xem ngày âm lịch trên Google Chrome Extension Store

An Nam Order - Đặt hàng trung quốc

5.0(1)

An Nam Order Trung Quốc - Công cụ hỗ trợ người dùng đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

VNPT HIS L3 (10.0.41)

4.8(4)

VNPT

Plugin Security Checker

0.0(0)

Adds contextual menu item to WordPress Plugin Directory to allow access to checking plugins through the Plugin Security Checker.

symbols.vn

5.0(2)

1001 Symbol, Icon, Emoji, Kí tự đặc biệt, Biểu Tượng Cảm Xúc, Tạo Chữ Kiểu Tên Kí Tự Đẹp

HIS L2 QTI

0.0(0)

HIS L2 QTI

Kiểm tra thẻ BHYT - VNPT HIS

4.8(12)

Kiểm tra thẻ và tự cập nhật thông tin thẻ BHYT

Cảnh báo tương tác thuốc-ICD

0.0(0)

VNPT Bến Tre - Tiện ích VNPT-HIS

Update for Samsung Community

5.0(1)

Create and edit your community

Lazy CUHK Updated

5.0(2)

This is an updated and modified version of LazyCUHK. The original author has graduated and abandoned the project.

TopLine Shopping Find Best Prices in Amazon

0.0(0)

With Top Line Shopping extension you can find the best prices of any product on Amazon Stores

BuyNgon - Tiện ích mua hàng Mỹ về Việt Nam

5.0(29)

BuyNgon - Tiện ích giúp bạn mua hàng Quốc tế giá rẻ, dễ dàng và chính hãng 100%!

Âm Lịch Việt Nam - Lịch Vạn Niên Cho Người Việt

5.0(3)

Âm Lịch Việt Nam - Lịch Vạn Niên Cho Người Việt là một tiện ích xem ngày âm lịch trên Google Chrome Extension Store

An Nam Order - Đặt hàng trung quốc

5.0(1)

An Nam Order Trung Quốc - Công cụ hỗ trợ người dùng đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

VNPT HIS L3 (10.0.41)

4.8(4)

VNPT

Plugin Security Checker

0.0(0)

Adds contextual menu item to WordPress Plugin Directory to allow access to checking plugins through the Plugin Security Checker.

Google apps