Better YouTube - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Better Youtube mở rộng Trò chuyện trực tuyến trò chơi trên Youtube với nhiều tính năng khác nhau

Better Youtube extends the Youtube Gaming Livestream Chat with many different features that make general use more attractive! (Twitch Emotes, BTTV & FFZ Emotes, ...) Features: - Twitch.tv emotes! - BTTV & FFZ emotes - BTTV GIF emotes - some custom emotes - Twitch style chat - Tab auto complete for emotes! - More features are coming soon! [BETA] This browser extension is still in beta, which is why there are still isolated bugs, dropouts, etc. can come. These errors will of course be fixed as soon as possible.

5/56 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.0.0.0
 • Đã cập nhật
  27 tháng 6, 2022
 • Nhà cung cấp
  Julian
 • Kích thước
  38.42KiB
 • Ngôn ngữ
  46 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  juliaan.paypal@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google