Base64 sang hình ảnh
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Base64 sang hình ảnh

Base64 sang hình ảnh

Nổi bật
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Tạo hình ảnh từ chuỗi base64 trong hộp văn bản hoặc đọc / tạo từ tệp

Bạn muốn chuyển đổi base64 sang hình ảnh? Điều này rất dễ thực hiện khi bạn sử dụng phần mềm của chúng tôi. Những gì bạn cần làm là dán chuỗi base64 vào hộp văn bản. Nhấn nút chuyển đổi. Đầu ra sẽ là một tệp hình ảnh. Chuyển đổi Base64 thành Hình ảnh ngay hôm nay.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.0.1
 • Đã cập nhật
  23 tháng 9, 2023
 • Nhà cung cấp
  Stacey
 • Kích thước
  1.56MiB
 • Ngôn ngữ
  41 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  staceysingleton2022@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

GitHub +1

3,0(3)

+1 GitHub issues/pull requests

Phind Helper

5,0(1)

The AI search engine for developers

Image To Base64

0,0(0)

Convert local image file to base64 data.

Extensions Update Notifier

5,0(1)

Get alert when any installed extension updates to a newer version.

Image to Base64 Encoder

5,0(6)

Convert image to base64

URLs Decoder/Encoder with unique characters

5,0(2)

Simultaneously decodes the current tab URL or decode/encode multiple URLs by pasting them to the text area.

Instant Base64

4,0(2)

Instantly converts an image to its Base64 string value and copies it to the clipboard.

Base64 string to Image converter

3,0(2)

This extension can convert base64 string to image.

Extension Source Download

0,0(0)

Through a toolbar popup, you can download Chrome extension source code in .zip or.crx formats.

Base64 URL Decoder & Opener

5,0(1)

Decode a base64 URL (even encoded twice) and open it in the tab to the right.

Base 64 Decode

5,0(1)

Add a right-click option to base64 decode text

Base64 Encoder/Decoder

4,1(9)

Encodes and decodes media to and from Base64.

GitHub +1

3,0(3)

+1 GitHub issues/pull requests

Phind Helper

5,0(1)

The AI search engine for developers

Image To Base64

0,0(0)

Convert local image file to base64 data.

Extensions Update Notifier

5,0(1)

Get alert when any installed extension updates to a newer version.

Image to Base64 Encoder

5,0(6)

Convert image to base64

URLs Decoder/Encoder with unique characters

5,0(2)

Simultaneously decodes the current tab URL or decode/encode multiple URLs by pasting them to the text area.

Instant Base64

4,0(2)

Instantly converts an image to its Base64 string value and copies it to the clipboard.

Base64 string to Image converter

3,0(2)

This extension can convert base64 string to image.

Các ứng dụng của Google