BananoMiner Watch
Hình ảnh biểu trưng của mục cho BananoMiner Watch

BananoMiner Watch

sites.google.com/site/sebrock
3,3(

19 lượt xếp hạng

)
Tiện íchGia đình3.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Hiển thị tất cả các số liệu thống kê và thu nhập đóng góp Folding@home của bạn cho nhóm www.banano.cc.

BananoMiner Watch is an extension that shows you all the stats about your contributions to the www.banano.cc team at Folding@home including the amount of $BAN you have already earned using your config from https://bananominer.com/. This is a BANANO community project. Made by Banano Jungle Monkeys for Banano Jungle Monkeys. If you would like to know more about the BANANO cryptocurrency, please visit www.banano.cc Credits Our sincere thanks go to everyone in the BANANO community who contributed and supported in the making of this. BAN fam - best fam! 💛 Translation and Proofreading: AhmedDhaif93 for Arabic Goose for Chinese Kryptopia for Danish ATH for Dutch Liberty_Seed and iazid for French sebrock for German Skittish for Hindi Pramono for Bahasa Indonesia Lore and macaleon for Italian Africa by Toto for Japanese mina_hanem for Farsi nknown for Portuguese pygo for Norwegian MidNightSonne and andrecrjr or Brazilian Portuguese YaroslavaWise and Nomina for Russian Cristalla for Spanish Tahadorukk | Guns'NRoses Tu Hoang for Vietnamese bbedward for reminding the jungle to support Graphic Design support Oops Keywords: folding foldingathome folding@home crypto cryptocurrency banano

3,3/519 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  V1.3.8a маймунски Polski
 • Đã cập nhật
  3 tháng 10, 2021
 • Kích thước
  704KiB
 • Ngôn ngữ
  27 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  sebrock@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google