Support: AutoShopee Kit

5 support issues

For additional help, check out the developer's support site.

  • All
  • Questions
  • Suggestions
  • Problems

Da Nguyen Van

Mar 21, 2024

Mình cài shopee extension mà không đồng bộ vào chrom

Mình cài shopee extension mà không đồng bộ vào chrom không thể tạo flashsale hàng loạt được làm thế nào bạn

Lan Ngọc

Oct 17, 2021

đây không phải là trang sản phẩm

lừa người hay gì vậy. mất công làm cả buổi?

thanh tung vo

Aug 24, 2021

bi su co

minh vao tien ich autoshopee nhung khong thay phan them vao chrome mong ad giup

thị ánh nguyễn

Jul 27, 2021

báo cáo sự cố

em đã là theo các bước hướng dẫn nhưng sao đên phần vào trang shopee để tải nhuwngxx hình ảnh video mình cần thì lại báo đây không phải là trang sản phẩm nhờ anh chị hỗ trợ giúp em ạ

Hoa Le

Oct 11, 2020

vào autoshopee báo đây không phải là trang sản phẩm

em đã là theo các bước hướng dẫn nhưng sao đên phần vào trang shopee để tải nhuwngxx hình ảnh video mình cần thì lại báo đây không phải là trang sản phẩm nhờ anh chị hỗ trợ giúp em ạ

Google apps