Auto Matrix - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Công cụ giảm thời gian thực hiện Humatrix.

Each month, the Project Manager spends more than 3 hours reviewing and logging work for members. The effort in this situation is too much for the time of a Project Manager. This tool will help them to reduce that time lost to the minimum.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.0.3
 • Đã cập nhật
  29 tháng 6, 2022
 • Nhà cung cấp
  Bach Toan
 • Kích thước
  275KiB
 • Ngôn ngữ
  2 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  nguyenbachtoan120997@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Time Tracker - Stopwatch

0,0(0)

Track your time with Time Tracker - Stopwatch

Keka Time Logger

5,0(11)

Get the time calculation of your entry logs.

Toggl Track: Productivity & Time Tracker

4,4(1,5 N)

Puts a timer into any web tool and allows quick real time productivity tracking with all the data stored on your Toggl account

Clockdiary Time Tracker

5,0(1)

ClockDiary Time Tracker Chrome Extension

Timeneye widget

4,2(23)

Track your time directly from Google Chrome™ in all your favourite tools

Cronômetro Vobi

5,0(7)

Registre o tempo gasto em suas tarefas de projetos e obras com o Cronômetro Vobi.

1337 log time

5,0(1)

simple extension to calculate log time

TimeBox

0,0(0)

time manage tool

scratch 生存確認

5,0(1)

Scratcherのための時間自動入力ツール

My Hours Time Tracker

3,7(3)

My Hours Time Tracker

Simple Timer

0,0(0)

A simple timer extension to be there when you need a timer.

Redmine Time Tracking

5,0(5)

Start-stop timer for Redmine

Time Tracker - Stopwatch

0,0(0)

Track your time with Time Tracker - Stopwatch

Keka Time Logger

5,0(11)

Get the time calculation of your entry logs.

Toggl Track: Productivity & Time Tracker

4,4(1,5 N)

Puts a timer into any web tool and allows quick real time productivity tracking with all the data stored on your Toggl account

Clockdiary Time Tracker

5,0(1)

ClockDiary Time Tracker Chrome Extension

Timeneye widget

4,2(23)

Track your time directly from Google Chrome™ in all your favourite tools

Cronômetro Vobi

5,0(7)

Registre o tempo gasto em suas tarefas de projetos e obras com o Cronômetro Vobi.

1337 log time

5,0(1)

simple extension to calculate log time

TimeBox

0,0(0)

time manage tool

Các ứng dụng của Google