Authenticator
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Authenticator

Authenticator

authenticator.cc
Nổi bật
3,8(

1,9 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Authenticator tạo ra mã xác thực 2 yếu tố ngay trong trình duyệt của bạn.

Authenticator generates two-factor authentication (2FA) codes in your browser. Use it to add an extra layer of security to your online accounts. Always keep a backup of your secrets in a safe location. Encrypting your secrets is strongly recommended, especially if you are logged into a Google account. Features: - Add accounts by scanning QR codes - Search your accounts by pressing "/" - Translated into more than ten languages - Encrypt your secrets with a password - Backup your secrets to a file, Google Drive, Microsoft OneDrive, or Dropbox - Sync your secrets with your Google Account - Import data from Google Authenticator offical mobile App - Open source Supports: TOTP HOTP Steam Guard Blizzard Authenticator

3,8/51,9 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Nguyễn Văn Thủy (C1.Java)3 thg 5, 2024

rất tốt

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Tuấn Kiệt Võ19 thg 4, 2024

thấy ngon mà nhiều người chê, chắc là không biết dùng

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

linh hoang23 thg 3, 2024

bị lỗi không quét mã được tải chục lần vẫn vậy

Chi tiết

 • Phiên bản
  6.3.6
 • Đã cập nhật
  21 tháng 2, 2024
 • Kích thước
  4.85MiB
 • Ngôn ngữ
  35 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  noreply@lizhe.org
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

2FAS - Two Factor Authentication

3,5(68)

2FAS Browser Extension is simple, private, and secure: 1 click, 1 tap, and your token is automatically entered!

Authenticator App

2,7(15)

Secure and fast two-factor authentication app

TronLink

3,0(369)

The first and most popular TRON wallet. Recommended by TRON Foundation.

DeFi Saver Gas Prices Extension

4,7(26)

Ethereum gas prices extension with dark and light modes and 7-day historical data.

GAuth Authenticator

3,3(217)

This application generates TOTP tokens for multi-factor authentication used by Google, Dropbox, Amazon and many others.

QR creator

4,3(12)

Create QR code for current url.

Open Two-Factor Authenticator

3,2(10)

An open-source two-factor Time-based One-Time Password (TOTP) authenticator with SHA-256 secure storage

2FA Authenticator app

3,3(43)

Free 2FA Authenticator app, Chrome extension alternative to Google Authenticator. Secured with your typing biometrics (optional).

Mistransmission Prevention - Satellite office

3,0(2)

Prevents false email transmissions.

Authenticator

4,6(10)

Authenticator tạo ra mã xác thực 2 yếu tố ngay trong trình duyệt của bạn.

Discord Token Login

3,7(71)

Logging into a Discord account using a token, made easier.

TOTP Authenticator

2,2(19)

Get 2FA OTP instantly from your mobile. Works with TOTP Authenticator mobile app.

2FAS - Two Factor Authentication

3,5(68)

2FAS Browser Extension is simple, private, and secure: 1 click, 1 tap, and your token is automatically entered!

Authenticator App

2,7(15)

Secure and fast two-factor authentication app

TronLink

3,0(369)

The first and most popular TRON wallet. Recommended by TRON Foundation.

DeFi Saver Gas Prices Extension

4,7(26)

Ethereum gas prices extension with dark and light modes and 7-day historical data.

GAuth Authenticator

3,3(217)

This application generates TOTP tokens for multi-factor authentication used by Google, Dropbox, Amazon and many others.

QR creator

4,3(12)

Create QR code for current url.

Open Two-Factor Authenticator

3,2(10)

An open-source two-factor Time-based One-Time Password (TOTP) authenticator with SHA-256 secure storage

2FA Authenticator app

3,3(43)

Free 2FA Authenticator app, Chrome extension alternative to Google Authenticator. Secured with your typing biometrics (optional).

Các ứng dụng của Google