Audion - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Audion

Audion

Nổi bật
3,1(

38 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Web Audio DevTools Extension (graph visualizer)

Audion is a Chrome extension that adds a Web Audio panel to Developer Tools. This panel visualizes the web audio graph in real-time. How to use: 1. Install the extension from Chrome Web Store. 2. Open Chrome Developer Tools. You should be able to find “Web Audio” panel in the top. Select the panel. 3. Visit or reload a page that uses Web Audio API. If the page is loaded before opening Developer Tools, you need to reload the page for the extension to work correctly. 4. You can pan and zoom with the mouse and wheel. Click the “autofit” button to fit the graph within the panel. Visit GitHub to follow this project, report issues, and contribute: https://github.com/GoogleChrome/audion

3,1/538 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.0.9
 • Đã cập nhật
  18 tháng 8, 2023
 • Nhà cung cấp
  Chrome Web Audio team
 • Kích thước
  217KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Google, Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 US
  Email
  web-audio-team@google.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Shadertoy unofficial plugin.

4,5(13)

Shadertoy.com unofficial plugin.

Refined GitHub

4,8(191)

Simplifies the GitHub interface and adds useful features

Three.js Editor Extension

2,7(20)

Three.js editor extension

Apollo Client Devtools

2,6(267)

GraphQL debugging tools for Apollo Client.

Audio Analyser Extension

4,6(7)

Analyses the audio of the current tab and draws the audio frequencies on a canvas.

Audio Pipes

3,0(2)

Use the Audio Pipes extension to stream audio between any webpage that utilises Web Audio. Originally developed for the music…

Spector.js

4,6(43)

Explore and Troubleshoot your WebGL scenes easily.

Perfetto UI

4,0(4)

Enables the Perfetto trace viewer (https://ui.perfetto.dev) to record Chrome browser traces.

Shader Editor

4,4(23)

Live editing shaders in the browser.

WebXR API Emulator

4,3(20)

WebXR API Emulator

DevTools Author

3,9(117)

A selection of author settings for Chrome Developer Tools.

Web Tracing Framework

3,6(11)

Rich tools for instrumenting, analyzing, and visualizing web apps. Make your app jank-free at 60fps!

Shadertoy unofficial plugin.

4,5(13)

Shadertoy.com unofficial plugin.

Refined GitHub

4,8(191)

Simplifies the GitHub interface and adds useful features

Three.js Editor Extension

2,7(20)

Three.js editor extension

Apollo Client Devtools

2,6(267)

GraphQL debugging tools for Apollo Client.

Audio Analyser Extension

4,6(7)

Analyses the audio of the current tab and draws the audio frequencies on a canvas.

Audio Pipes

3,0(2)

Use the Audio Pipes extension to stream audio between any webpage that utilises Web Audio. Originally developed for the music…

Spector.js

4,6(43)

Explore and Troubleshoot your WebGL scenes easily.

Perfetto UI

4,0(4)

Enables the Perfetto trace viewer (https://ui.perfetto.dev) to record Chrome browser traces.

Các ứng dụng của Google