Argent X - Starknet Wallet
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Argent X - Starknet Wallet

Argent X - Starknet Wallet

argent.xyz
5,0(

94,9 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

7 out of 10 Starknet users choose Argent X as their Starknet wallet. Join 2m+ Argent users now.

The most popular Starknet wallet with over 2 million downloads. 7 out of 10 Starknet users choose Argent X. Argent X is fully non-custodial, open-source and audited, and includes advanced security features, including real-time fraud monitoring, 2FA and multisig. You can buy, swap and bridge tokens with low fees in just a few clicks, and manage all of your Starknet NFTs with ease. And if you’re a team building on Starknet, look no further. Argent X is the only audited multisig wallet on Starknet. Download Argent X today, and see for yourself why 7 out 10 Starknet users choose our Starknet wallet.

5,0/594,9 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Bùi Gia Hào (Home Pharma)18 thg 3, 2024

Ví của Starknet xài mượt ghê . Xài rất thích . giao diện cũng dễ dùng nữa . Vợ mình không biết defi mà còn dùng được

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Lý Hoàng Quang15 thg 2, 2024

chạy mượt thích lắm luôn

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Tâm Nguyễn14 thg 2, 2024

ok. chạy mượt

Chi tiết

 • Phiên bản
  5.15.1
 • Đã cập nhật
  16 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  4.13MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Argent Labs
  5 New Street Square London EC4A 3TW GB
  Trang web
  Email
  support@argent.xyz
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Fewcha Move Wallet

5,0(6 N)

Non-Custodial Wallet created for Move Ecosystem (Sui/Aptos)

Ethos Sui Wallet

5,0(12,9 N)

Ethos is your Sui wallet and home base for the best dApps, experiences, and NFTs.

Leo Wallet

4,4(110)

🔐💰 Privacy-preserving cryptocurrency wallet for Aleo blockchain using Zero Knowledge Proofs

Manta Wallet

3,6(74)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Braavos - Starknet Wallet

4,9(7,4 N)

Most advanced and user-friendly Starknet wallet, featuring 2FA / 3FA security and enhanced DeFi capabilities.

Leap Cosmos Wallet

4,3(133)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Martian Aptos & Sui Wallet Extension

4,9(14,6 N)

Martian is a self-custodial crypto wallet for Aptos & Sui. Buy, Send, Swap, Stake seamlessly. Get the Chrome extension now!

IDriss

4,7(43)

A more usable web3 for everyone.

Fluvi Wallet

2,8(84)

Fluvi

Namada Extension

3,9(31)

The Namada Extension manages a user's wallet for the Namada ecosystem.

Clique Browser Extension

4,3(69)

The Clique Extension is an interface for users to access and prove their private data to using Clique’s identity oracles.

Petra Aptos Wallet

4,9(1,7 N)

A crypto wallet on Aptos.

Fewcha Move Wallet

5,0(6 N)

Non-Custodial Wallet created for Move Ecosystem (Sui/Aptos)

Ethos Sui Wallet

5,0(12,9 N)

Ethos is your Sui wallet and home base for the best dApps, experiences, and NFTs.

Leo Wallet

4,4(110)

🔐💰 Privacy-preserving cryptocurrency wallet for Aleo blockchain using Zero Knowledge Proofs

Manta Wallet

3,6(74)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Braavos - Starknet Wallet

4,9(7,4 N)

Most advanced and user-friendly Starknet wallet, featuring 2FA / 3FA security and enhanced DeFi capabilities.

Leap Cosmos Wallet

4,3(133)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Martian Aptos & Sui Wallet Extension

4,9(14,6 N)

Martian is a self-custodial crypto wallet for Aptos & Sui. Buy, Send, Swap, Stake seamlessly. Get the Chrome extension now!

IDriss

4,7(43)

A more usable web3 for everyone.

Các ứng dụng của Google