Amazing Screen Recorder
Amazing Screen Recorder માટે આઇટમના લોગોની છબી

Amazing Screen Recorder

વૈશિષ્ટિકૃત
4.1(

32 રેટિંગ

)
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

Record Your Screen for Free with Amazing Screen Recorder - The Ultimate Tool for Content Creators!

Introducing Amazing Screen Recorder - the perfect tool for content creators who want to create high-quality videos without breaking the bank. With Amazing Screen Recorder, you can easily record your screen, tab, or window, and narrate with your webcam and microphone. Here are some of the key features of this amazing tool: - Record whole screen, tab, or window with ease - Narrate your videos with your webcam and microphone to add a personal touch - Record only webcam + mic sound for those times when you want to focus on the visuals - Choose from WEBM and MP4 formats to suit your needs However, there are some limitations to keep in mind when using Amazing Screen Recorder. If the app hangs or crashes, it's likely that you don't have enough RAM. Additionally, you can't record system sound in the OS. To get audio, you should select a specific tab with an audio stream. Overall, Amazing Screen Recorder is a powerful yet simple tool that anyone can use to create engaging videos quickly and easily. Download it today and start recording your screen like a pro!

5માંથી 4.132 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.0.2
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  14 જૂન, 2023
 • ઑફરકર્તા
  Oswald Coleman
 • કદ
  372KiB
 • ભાષાઓ
  54 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  ઇમેઇલ
  oswaldcoleman301@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

ડેવલપરે જાહેર કર્યું છે કે તે તમારા કોઈપણ ડેટાનું એકત્રીકરણ કે વપરાશ કરશે નહીં. વધુ જાણવા માટે, ડેવલપરની પ્રાઇવસી પૉલિસી જુઓ.

આ ડેવલપર જાહેર કરે છે કે તમારો ડેટા

 • વપરાશની મંજૂરી હોય તેવા કિસ્સા સિવાય ત્રીજા પક્ષોને ડેટા વેચવામાં આવતો નથી
 • આઇટમની મુખ્ય સુવિધા સાથે અસંબંધિત હોય તેવા હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો નથી કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી
 • નાણાં ધીરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા અથવા નાણાં ધીરવાના હેતુસર વાપરવામાં કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો નથી

સંબંધિત

Live Screencapture

4.7(27)

Effortlessly Record Your Screen with the Live Screencapture Browser Extension

Screen capture and recorder - Screenshot Tool

4.8(1.7 હજાર)

Capture and immortalize your screen and camera moments with our top-notch screen recorder. Take a screenshot, edit it to…

Vidline સ્ક્રીન રેકોર્ડર

4.7(182)

Audio ડિઓ અને કેમેરા સાથે ઝડપથી સ્ક્રીન રેકોર્ડ કરો.તરત જ એક ક્લિક સાથે વિડિઓઝ શેર કરો.

Screen Recorder - Screeny

4.8(1.3 હજાર)

Capture your entire screen with ease using the #1 Screen Recorder, Screenshot, Full Page Capture, and Screen Video Recorder tool!…

Free Screen Recorder

4.2(420)

સક્રિય ટેબ, ડેસ્કટ .પ અથવા સંપાદન કરવાની ક્ષમતાવાળા વેબકેમથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વિડિઓ રેકોર્ડ માટેનું એક અસરકારક સાધન.

Snap Screen Recorder

4.9(27)

Enhance Your Productivity with This Screen Recording Browser Extension

Screenshot Master

4.7(9.4 હજાર)

Get the most out of your Screen Video Recorder and Screenshot Tool with our top-notch features! Capture everything on your screen…

FetchV - Video Downloader for m3u8 & hls

4.7(1.3 હજાર)

Easily save online videos such as m3u8, live streams, mp4, webm, etc. to your computer.

Awesome Screenshot and Screen Recorder

4.7(2.5 હજાર)

Screenshot and Screenshot and screen capture from your screen with free screenshot tool. Screen recorder, screencast or video…

Screen Recorder - Full Page Screenshot

4.6(793)

Capture your screen activities with our powerful Screen Recorder and Screenshot Tool. Easily take Full Screenshots, Full Page…

Screen Video Record

4.4(57)

Screen recording for active tab, app or entire screen. Record screen in mp4 and download for free. Screen recorder

Video Downloader for U

4.2(407)

Video downloader extension allows users to save videos from various online platforms in just a few clicks. Save videos for free.

Live Screencapture

4.7(27)

Effortlessly Record Your Screen with the Live Screencapture Browser Extension

Screen capture and recorder - Screenshot Tool

4.8(1.7 હજાર)

Capture and immortalize your screen and camera moments with our top-notch screen recorder. Take a screenshot, edit it to…

Vidline સ્ક્રીન રેકોર્ડર

4.7(182)

Audio ડિઓ અને કેમેરા સાથે ઝડપથી સ્ક્રીન રેકોર્ડ કરો.તરત જ એક ક્લિક સાથે વિડિઓઝ શેર કરો.

Screen Recorder - Screeny

4.8(1.3 હજાર)

Capture your entire screen with ease using the #1 Screen Recorder, Screenshot, Full Page Capture, and Screen Video Recorder tool!…

Free Screen Recorder

4.2(420)

સક્રિય ટેબ, ડેસ્કટ .પ અથવા સંપાદન કરવાની ક્ષમતાવાળા વેબકેમથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વિડિઓ રેકોર્ડ માટેનું એક અસરકારક સાધન.

Snap Screen Recorder

4.9(27)

Enhance Your Productivity with This Screen Recording Browser Extension

Screenshot Master

4.7(9.4 હજાર)

Get the most out of your Screen Video Recorder and Screenshot Tool with our top-notch features! Capture everything on your screen…

FetchV - Video Downloader for m3u8 & hls

4.7(1.3 હજાર)

Easily save online videos such as m3u8, live streams, mp4, webm, etc. to your computer.

Google ઍપ્લિકેશનો