Allow copy
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Allow selecting,Allow copying, Allow right clicking in some restricted pages.

Unblock Context Menu and Select, Allow selecting, Allow copying, Allow right clicking in some restricted pages. Cho phép sao chép, click chuột phải ở những website chặn không cho copy nội dung. Keyword: Allow select Allow copy Enable copy

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.1
 • Đã cập nhật
  19 tháng 7, 2023
 • Kích thước
  104KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  tagiang111120@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Allow copy đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Allow copy xử lý dữ liệu sau:

Lịch sử duyệt web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Enable Right Click

4,2(110)

Enables right clicking on pages that have it disabled.

SuperCopy - Enable Copy

4,5(510)

Allow Right Click, Enable Select, Enable Copy and Enable Paste in Every Site.Crack Disable Copy, Enable Right Click, Enable Select.

Enable Copy - copy paste

4,7(385)

Enable copy on protected websites: allow right click, unblock context menu. Enable text highlight and allow copy. Copy paste and…

Supreme Copy

4,4(43)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unblock context menu.

Các ứng dụng của Google