All Doodle games - Chrome వెబ్ స్టోర్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

Google doodles are fun, unexpected changes to the logo. Games based on events. Play funny Doodle games in browser. Soccer. Pac man.…

Doodles are special and temporary alterations made to the Google logo on its homepage. They are created to celebrate holidays, events, achievements, and notable historical figures of particular countries. These doodles are often fun, surprising, and sometimes spontaneous changes to the Google logo, and they serve as a way to engage users and create a memorable experience. If you're a fan of Google Doodle games, an extension that aggregates all the games made by Google Doodle in one place could be a convenient tool for you. With this extension, you can go back in time and play games made with love and care for specific events. The collection of games is always up to date, as new games are added as soon as they are released. The extension features a variety of popular Google Doodle games, including Soccer, Cricket, Basketball, Rubik's Cube, Halloween games, Pac-Man, and many more. Each game is unique and offers a different gaming experience for users. It's worth noting that this extension is not affiliated with Google Inc. and was created independently by developers. However, it's a great way for Google Doodle enthusiasts to keep track of all the latest games and have easy access to them anytime, anywhere. So, whether you're looking for a fun distraction or want to revisit some classic Google Doodle games, this extension has got you covered. Happy gaming! Here are some popular Google games you can play: Soccer: Google’s 2012 Soccer doodle is a fun game for soccer enthusiasts. You play as a goalkeeper, and your goal is to stop the goals. Cricket: ICC Champions Trophy is a simple Google Doodle game where you play as a cricket. Your task is to click on the bat button to score runs. Basketball: Basketball Doodle game is an enjoyable game for anyone who loves basketball. The concept of the game is to throw the ball through the net. You can use the Space bar or mouse button to tweak the pressure level and accurately throw the ball. Rubik’s Cube: Google’s Rubik’s Cube doodle allows you to solve Rubik’s Cube right from your web browser using a mouse or keyboard. Halloween games: Google offers several Halloween games, including a 2016 game where you play as a black cat named Momo at Magic Cat Academy, and a 2018 multiplayer game where you team up with players from around the world to collect wandering spirit flames. Quick Draw: Quick Draw is a fun game where you draw an image, and if AI recognizes it, you win. Loteria: Loteria is a Mexican card game that requires you to collect matching cards and place a bean on each card. You need four beans on any row to win. Kids coding: Google’s coding for carrots game requires players to collect carrots using code blocks. The idea is to guide the rabbit to collect all the available carrots. Pac-Man: Google offers the classic game Pac-Man, where you guide Pac-Man to eat all the dots and avoid ghosts. Doctor Who’s game, Pony Express, Celebrating Pétanque, Hurdles 2012, Scoville, Slalom Canoe 2012 game, and Pangolin Love game are some other popular Google games.

5కు 4.179 రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  1.0
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  8 మార్చి, 2023
 • అందిస్తున్నది
  barianlarad
 • సైజ్‌
  239KiB
 • భాషలు
  53 భాషలు
 • డెవలపర్
  ఈమెయిల్‌
  brainelara66@yahoo.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

సంబంధించినవి

Free Game - Dedalium by Loycom Games

4.9(192)

Do you like games? Play and turn any website into a fun browser free rpg game

ప్యాక్‌మ్యాన్ గేమ్ Online Game

3.1(8)

ప్యాక్‌మ్యాన్ చిట్టడవి చుట్టూ ఉన్న చిన్న చుక్కలను తినడం ద్వారా మీకు వీలైనన్ని పాయింట్‌లను సేకరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

Bomberman Classic Game

4.8(24)

Blast your way to fun with Bomberman Classic - the ultimate multiplayer browser game!

Dino 3D

4.5(33)

Experience the Prehistoric Era with Dino 3D - Your Favorite Easter Egg Game in 3D Form!

Trains.io 3D Game

4.2(12)

Trains.io 3D - Become the grand trainin game by eating others and grow longer. Collect screws and toolboks to grow faster!

Super Mario Bros Game

4.2(55)

Playing the role of the Mario. Original super mario game online right in your browser. Join the game any time you wished to

All Doodle games

4.7(198)

Google doodles are fun, unexpected changes to the logo. Games based on events. Play funny Doodle games in browser. Soccer. Pac man.…

Stick Ninja Game

4.9(23)

Master the Art of Stealth and Precision with Our Offline Stick Ninja Browser Game!

Favorite Games - Sidebar Games

4.9(653)

Experience the nostalgia of your favorite classic games on Google Chrome! Enjoy hours of free online gaming fun with 2048, Flappy…

జ్యామితి డాష్ Unblocked Games

2.9(59)

చతురస్రం జామెట్రీ డాష్‌లో దానికదే కదులుతుంది. అవసరమైనప్పుడు దూకడానికి, కేవలం క్లిక్ చేయండి మరియు వాహనాన్ని నడిపేందుకు,…

Free Time Games

4.2(67)

The best way to enjoy your games, did I mention there are no Ads?

Instant Games

4.1(10)

Free +200 HTML5 games. Instant Online Games. No Install. Messenger Games. Marketplace millions of users. Works Offline.

Free Game - Dedalium by Loycom Games

4.9(192)

Do you like games? Play and turn any website into a fun browser free rpg game

ప్యాక్‌మ్యాన్ గేమ్ Online Game

3.1(8)

ప్యాక్‌మ్యాన్ చిట్టడవి చుట్టూ ఉన్న చిన్న చుక్కలను తినడం ద్వారా మీకు వీలైనన్ని పాయింట్‌లను సేకరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

Bomberman Classic Game

4.8(24)

Blast your way to fun with Bomberman Classic - the ultimate multiplayer browser game!

Dino 3D

4.5(33)

Experience the Prehistoric Era with Dino 3D - Your Favorite Easter Egg Game in 3D Form!

Trains.io 3D Game

4.2(12)

Trains.io 3D - Become the grand trainin game by eating others and grow longer. Collect screws and toolboks to grow faster!

Super Mario Bros Game

4.2(55)

Playing the role of the Mario. Original super mario game online right in your browser. Join the game any time you wished to

All Doodle games

4.7(198)

Google doodles are fun, unexpected changes to the logo. Games based on events. Play funny Doodle games in browser. Soccer. Pac man.…

Stick Ninja Game

4.9(23)

Master the Art of Stealth and Precision with Our Offline Stick Ninja Browser Game!

Google యాప్‌లు